MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 7 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu we współpracy z Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT, w związku z międzynarodowym obrotem folią stretch

 

Wspierani przez funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy miejskiej oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z dolnośląskiej komendy zatrzymali w ciągu jednego dnia w różnych miejscach pięć osób, w tym - osobę, która piastowała wysoką funkcję w jednym z urzędów oraz osobę podejrzaną o kierowanie grupą.

 

Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania, podejrzana osoba w trakcie piastowania urzędu, w zamian za korzyści majątkowe i osobiste, miała udzielać pomocy zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez jednego z wrocławskich radców prawnych. Osoby zamieszane w proceder, poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze pozorowały obrót towarami - głównie folią stretch.

Zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a następnie z wykorzystaniem innych podmiotów gospodarczych miał opuszczać teren kraju z zastosowaniem zerowej stawki VAT. W dalszej kolejności osoby podejrzane występowały o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu towarem.

 

Wstępne szacunki związane z badaniem tylko wycinka przestępczego procederu wskazują na uszczuplenia należności na rzecz Skarbu Państwa rzędu kilku milionów złotych. Niewykluczone jednak, że grupa ma na swoim koncie wyłudzenia o znacznie większym wymiarze finansowym. Obecnie policjanci i prokuratorzy nadal wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Niewykluczone są też dalsze zatrzymania.

 

 

 

KG Policji

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY