MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 8 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Inspekcja Handlowa sprawdziła bezpieczeństwo wskaźników laserowych. Zakwestionowano prawie 46 proc. produktów, głównie z uwagi na brak informacji w instrukcji obsługi lub wadliwe oznakowanie. Większość producentów usunęła nieprawidłowości podczas kontroli

 

Wskaźniki laserowe to urządzenia pomocne przy prowadzeniu prezentacji, występują w formie samodzielnych przedmiotów, albo jako element długopisów, latarek, pamięci USB czy innych gadżetów. Bezpośrednie patrzenie na wiązkę lasera może mieć niekorzystny wpływ na wzrok, dlatego użytkownik produktu musi wiedzieć jak go używać i być pewnym, że jest bezpieczny.

 

Na zlecenie Prezesa UOKiK w IV kwartale 2016 roku Inspekcja Handlowa sprawdziła 92 partie wskaźników laserowych. Podczas ogólnopolskiej kontroli, która dotyczyła głównie sklepów detalicznych oraz hurtowni, inspektorzy wykryli najwięcej uchybień przy oznaczaniu produktów.

 

57 proc. wszystkich zakwestionowanych wskaźników laserowych miało niepełną instrukcję. W przypadku 11 partii produktów przedsiębiorcy nie umieścili na wskaźnikach informacji, w tym ostrzeżeń.

 

Inspekcja Handlowa zleciła przeprowadzenie badań w Laboratorium Badawczym Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Wiązki laserów mają różny wpływ na organizm, dlatego urządzeniom laserowym są nadawane odpowiednie klasy bezpieczeństwa. Zakwestionowano dwie z przebadanych próbek. Jedna z nich miała wyższą klasę bezpieczeństwa niż deklarowana przez producenta. W przypadku drugiej próbki wskaźników, która nie posiadała tej informacji, badania wykazały klasę bezpieczeństwa wskazującą na wysokie ryzyko uszkodzenia wzroku.

 

W porównaniu z kontrolą z 2010 roku, kiedy inspektorzy ujawnili 73 proc. nieprawidłowości, zeszłoroczna kontrola wypadła lepiej. W wyniku działań Inspekcji Handlowej większość przedsiębiorców wyeliminowała nieprawidłowości podczas kontroli.

 

Konsumencie, każdy laser poza klasą 1, może być niebezpieczny dla zdrowia.

 

Przeczytaj instrukcję obsługi 

Zapoznaj się z prawidłową obsługą, bezpiecznym użytkowaniem w celu uniknięcia możliwej ekspozycji na niebezpieczne promieniowanie laserowe.

Sprawdź, gdzie są otwory wyjściowe wskaźnika laserowego.

 

Zapoznaj się z oznaczeniami i ostrzeżeniami na produkcie lub opakowaniu

Obramowanie etykiety, tekst i symbole powinny być czarne na żółtym tle (z wyjątkiem urządzeń klasy 1).

Etykieta musi zawierać trójkąt ostrzegawczy z symbolem wiązki lasera (z wyjątkiem urządzeń klasy 1), klasę lasera oraz odpowiednie ostrzeżenie (z wyjątkiem urządzeń klasy 1), a także informację o maksymalnej mocy, czasie trwania impulsu (jeśli laser pracuje impulsowo) i długości fali.

 

Zapoznaj się z klasami bezpieczeństwa i opisem urządzeń laserowych

Klasa bezpieczeństwa lasera jest bardzo istotnym oznaczeniem. Poza laserami o klasie 1 wszystkie inne mogą stwarzać zagrożenie głównie dla oczu.

Wskaźniki laserowe o klasie 3B i 4 nie powinny być dostępne dla przeciętnego konsumenta.

klasa 1 – urządzenie bezpieczne w racjonalnie przewidywalnych warunkach,

klasa 1M – urządzenie bezpieczne, z wyjątkiem zagrożenia w przypadku patrzenia przez przyrządy optyczne,

klasa 2 - niska moc; ochrona oka zapewniona przez naturalną awersję i instynktowne reakcje obronne,

klasa 2M - jak dla klasy 2, z wyjątkiem zagrożenia w przypadku patrzenia przez przyrządy optyczne,

klasa 3R - bezpośrednie patrzenie w wiązkę może być niebezpieczne,

klasa 3B - bezpośrednie patrzenie w wiązkę zwykle jest niebezpieczne,

klasa 4 - wysoka moc; rozporoszone odbicia mogą być niebezpieczne.

 

 

 

LS, UOKiK

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY