MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  27 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W sobotę 24 września 2016 r. po raz jedenasty przeprowadzone zostałypaństwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną. Ponadto, po raz dziewiąty odbył się państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą

 

Do egzaminów przed 68 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiło łącznie ok. 8 390 osób, spośród których na aplikację adwokacką – ok. 2 960 osób, naaplikację radcowską – ok. 4 350 osób, na aplikację notarialną – ok. 730 osób, a na aplikację komorniczą – ok. 350 osób.

 

Na terenie całego kraju egzaminy rozpoczęły się o godz. 11.00. Kandydaci na aplikantów w czasie 150 minut rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierające po trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na 100 pytań. Wszyscy kandydaci na poszczególne aplikacje rozwiązywali identyczne zestawy pytań testowych.

 

W związku ze zmianą przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, po raz pierwszy zastosowane zostały rozwiązania wyrównujące szanse dla osób niepełnosprawnych. W 9 komisjach egzaminacyjnych dla osób niepełnosprawnych czas na rozwiązywanie testu został wydłużony o 75 minut. Ponadto, 1 osoba skorzystała z możliwości szczególnego sposobu rozwiązywania zestawu pytań testowych, a dla 4 osób egzemplarze testu i karty odpowiedzi wydrukowane zostały większą czcionką.

 

Według wstępnych, nieoficjalnych danych, pozytywny wynik z egzaminów uzyskało ok. 3 420 osób, czyli ponad 40% wszystkich zdających.

 

 

Wyniki egzaminów na poszczególne aplikacje kształtują się następująco:

 

egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 42%, tj. ok. 1 260 osób (dla porównania, w roku 2015 zdawalność wyniosła 37,5%),

 

egzamin wstępny na aplikację radcowską zdało ok. 40%, tj. ok. 1 730 osób (w roku 2015 zdawalność wyniosła 34,4%),

 

egzamin wstępny na aplikację notarialną zdało ok. 44%, tj. ok. 320 osób (w roku 2015 zdawalność wyniosła 39,5%),

 

egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zdało ok. 31%, tj. ok. 110 osób (w roku 2015 zdawalność wyniosła 64,4%).

 

Wyniki tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną są wyższe niż w roku ubiegłym. Jedynie w przypadku aplikacji komorniczej zdawalność jest niższa niż w roku 2015, a porównywalna do wyników z roku 2014 (33,6%).

Warto w tym miejscu przypomnieć, że informacje o szczegółowym zakresie egzaminów kandydaci posiadali już od 9 marca 2016 r., tj. od ogłoszenia wykazu tytułów aktów prawnych obowiązujących na egzaminy na poszczególne aplikacje.

Szczegółowa analiza tegorocznych wyników egzaminów na aplikacje zostanie przygotowana i podana do publicznej wiadomości na początku 2017 r.

 

Ze wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych wynika, że:

 

na aplikację adwokacką najwyższą zdawalność stwierdzono w komisji egzaminacyjnej w Szczecinie – ok. 56%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Koszalinie i Płocku – ok. 15%,

 

na aplikację radcowską najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej nr 1 w Krakowie – ok. 56%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Kielcach – ok. 22%,

 

na aplikację notarialną najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Poznaniu – ok. 54%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Gdańsku – ok. 40%,

 

na aplikację komorniczą najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi – ok. 43%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie – ok. 26%.

 

Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny będą uprawnione - w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu - do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: MS

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY