MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Ministerstwo Finansów informuje, że 18 października br. dokonano wyceny 12 i 30-letnich obligacji nominowanych w euro o łącznej wartości nominalnej 1,25 mld euro

 

Wartość nominalna emisji 12-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 25 października 2028 r. wyniosła 750 mln euro. Obligacje wyceniono na 48 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 1,058%, przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 1%.

Struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana.

 

Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Francji (28%), Włoch (21%), Niemiec (13%), Polski (8%), Bułgarii (7%), Szwajcarii (6%), krajów Beneluxu (5%), Wielkiej Brytanii (4%), pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (3%), pozostałych krajów z Europy (3%) oraz reszty świata (2%).

 

W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się fundusze inwestycyjne (36%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (36%), banki (25%) oraz banki centralne i instytucje publiczne (3%).

 

Wartość nominalna emisji 30-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 25 października 2046 r. wyniosła 500 mln euro. Obligacje wyceniono na 120 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 2,122% przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 2%.

 

Jest to pierwsza w historii publiczna oferta 30-letniej obligacji nominowanej w euro z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz druga taka emisja globalnie (nie licząc krajów strefy euro).

Struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana.

 

Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Niemiec (41%), Włoch (24%), Wielkiej Brytanii (11%), Szwajcarii (10%), Polski (5%), pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (3%), pozostałych krajów z Europy (4%) oraz reszty świata (2%).

 

W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się fundusze inwestycyjne (57%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (23%), banki (12%) oraz banki centralne i instytucje publiczne (8%)

 

Emisje przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citigroup oraz Commerzbank.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: MF

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY