MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 22 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

„Oświadczenie odnoszące się do konkretnego wyroku, publikowane na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości może być odebrane jako próba wywierania nacisku na chronioną konstytucyjnie niezawisłość i niezależność sądownictwa” – czytamy w stanowisku wydanym przez HFPC

 

HFPC zwróciła uwagę, że w ostatnich miesiącach politycy coraz częściej negatywnie wypowiadają się na temat sądownictwa, poszczególnych sędziów czy też postępowań sądowych. Pod koniec lipca 2016 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiło się oświadczenie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi wobec pracownika drukarni.

Wyrok sądu nakazywał pracownikowi zapłacenie grzywny 200 zł za odmowę wykonania usługi.

 

W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości napisano, że wyrok ten stanowi „niebezpieczny precedens” oraz „burzy wolność myśli, przekonań i poglądów, a także swobodę gospodarczą”. Poinformowano również, że Minister podjął decyzję o przystąpieniu przez Prokuraturę Okręgową do postępowania, aby zapewnić obiektywne rozpatrzenie wniosku o ukaranie drukarza „mając na względzie zasady wolności sumienia i zdrowego rozsądku”.

 

HFPC w swoim stanowisku przypomina o standardach międzynarodowych ujętych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym m.in. w wyroku w sprawie Garlicki przeciwko Polsce.

 

W tym wyroku ETPC wskazał na istniejący po stronie najwyższych urzędników państwowych, w szczególności tych odpowiedzialnych za organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości, obowiązek wykazywania szczególnej ostrożności przy formułowaniu jakichkolwiek wypowiedzi na temat toczących się postępowań karnych. „Wygłaszanie takich stanowisk mogłoby zostać odebrane jako wskazówka co do określonego rozstrzygnięcia” – czytamy w oświadczeniu.

 

Odnosząc się do komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości dr Piotr Kładoczny, sekretarz zarządu HFPC, stwierdził, że „tego typu wypowiedź nie powinna mieć miejsca w społeczeństwie, które szanuje zasady demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału władz”.

 

 

 

 

LS

Informacja prasowa: HFPC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY