MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wydał wyrok skazujący bez przeprowadzania rozprawy wobec 30 osób oskarżonych w sprawie nielegalnego organizowania egzaminów na prawo jazdy. Sąd w całości uwzględnił wniosek złożony przez prokuratora z Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie

 

Sądowe rozstrzygnięcie

Wyrok skazujący dotyczył jedenastu egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, jednego lekarza oraz osiemnastu osób, które powoływały się na wpływy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

 

Oskarżonym w zdecydowanej większości wymierzona została kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz grzywna. W przypadku skazania za przestępstwo przyjmowania korzyści majątkowej (art. 228 par. 3 kodeksu karnego) oraz płatnej protekcji (art. 230 par. 1 kodeksu karnego) sąd orzekł przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa.

 

Wobec 11 oskarżonych - egzaminatorów WORD - orzeczono kilkuletnie zakazy zajmowania stanowiska egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Ponadto sąd zasądził od wszystkich oskarżonych koszty postepowania w sprawie.

 

Prokuratorskie zarzuty

Egzaminatorzy WORD odpowiadali za udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Związane były one z przeprowadzaniem części praktycznej egzaminu osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w taki sposób, by umożliwić im pozytywne zaliczenie tego egzaminu.

 

Część egzaminatorów odpowiadała również za niedopełnienie obowiązków służbowych rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, a także przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za pozytywne załatwienie części praktycznej egzaminu na prawo jazdy.

 

Skazany lekarz dopuścił się występku poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, poprzez potwierdzenie wykonania badania lekarskiego, poprzedzającego wydanie orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi.

 

Prywatnym osobom prokurator zarzucał powoływanie się na wpływy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu i wręczanie korzyści majątkowych egzaminatorom, bądź też nakłanianie egzaminatorów do niedopełnienia obowiązków służbowych.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: PK

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY