MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W dniu dzisiejszym - 16 sierpnia 2016 roku Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej, w odpowiedzi na pytania dziennikarzy, przypomniał swoje wytyczne dla prokuratorów. Dotyczą one walki z przestępczością gospodarczą oraz przestępczością dotyczącą wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT lub innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku. Zostały one wydane na podstawie art. 13 par. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177)

 

Trzeba ustalić głównych sprawców

W swoich wytycznych Prokurator Generalny wskazał, że czynności podejmowane przez prokuratorów już od wstępnego etapu postępowania powinny być ukierunkowane na ustalenie sprawców odgrywających w przestępczym procederze rolę wiodącą.

Po wykonaniu tych czynności prokuratorzy powinni zastosować lub wystąpić z wnioskiem o zastosowanie środków zapobiegawczych oraz wydać postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym. Prokuratorzy powinni również dążyć do ustalenia stanu majątkowego podejrzanych i praw majątkowych, które mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia.

 

Kary powinny być surowe

Proponowane przez prokuratora wnioski o wymiar kary w sprawach dotyczących wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT lub dokonania innego istotnego uszczuplenia w tym podatku powinny odzwierciedlać wysoki stopień społecznej szkodliwości takich czynów, stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

Przy określaniu wysokości wnioskowanej grzywny należy uwzględnić, obok stopnia karygodności czynu i stopnia winy sprawcy, również celowość ubezskutecznienia korzyści osiągniętej wskutek popełnionego przez niego przestępstwa.

 

W przypadku spraw, w których wartość należności uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie przekracza kwotę 1 miliona złotych, a szkoda nie została naprawiona, prokuratorzy powinni wnioskować o kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

 

Postępowania o takie czyny będą prowadzone z właściwymi zarządami Centralnego Biura Śledczego Policji, wydziałami do spraw przestępczości gospodarczej Komend Wojewódzkich Policji, delegaturami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub delegaturami Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

 

 

Informacja prasowa: PK

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY