MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego, członkowie Rady Dialogu Społecznego, protestują przeciwko drastycznemu podniesieniu dla wierzycieli kosztów postępowania egzekucyjnego. Dla wielu przedsiębiorców wysokie koszty prowadzenia egzekucji będą nie do pokonania. Doprowadzi to do jeszcze większych zatorów płatniczych i spowolni rozwój gospodarki

 

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowe projekty ustaw o komornikach sądowych i kosztach komorniczych. Dotychczas, zarówno na etapie prac rządowych jak i sejmowych, żadne z istotnych uwag przedsiębiorców (wierzycieli) nie zostały w projektach uwzględnione, pomimo faktu, iż to wierzyciele powinni być głównymi beneficjentami postępowania egzekucyjnego. Sejmowa podkomisja zakończyła już prace i projekty czekają obecnie na rozpatrzenie przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka.Niestety, analiza prac legislacyjnych nad projektami wskazuje, iż nie wprowadzają one żadnych ułatwień dla wierzycieli - wręcz przeciwnie zawierają szereg barier utrudniających przedsiębiorcom prowadzenie egzekucji. Droższa dla wierzycieli będzie obsługa postępowania egzekucyjnego oraz wyższe będą koszty i opłaty egzekucyjne. Stanie się tak pomimo oczywistego faktu, iż to wierzyciel poniósł wcześniej stratę z powodu nierzetelności klienta i zmuszony był dochodzić należności przed sądem ponosząc dodatkowe, często wysokie, koszty tego postępowania.

 

Koszty i opłaty dla wierzycieli wzrosną w poszczególnych postępowaniach nawet o ponad 100%. Dla wielu przedsiębiorców bariera kosztowa prowadzenia egzekucji będzie nie do pokonania. Brak sprawnego i dostępnego systemu egzekwowania roszczeń doprowadzi do jeszcze większych zatorów płatniczych i spowolni rozwój gospodarki.

Zdumiewa zwłaszcza pomysł obciążania wierzyciela nową opłatą w wysokości 150 zł za umorzenie egzekucji przez komornika przy jednoczesnym założeniu, że ma ona dotyczyć także wszystkich trwających już postępowań egzekucyjnych. Poprawka o takiej treści została przyjęta przez podkomisję przy pełnym poparciu Ministerstwa Sprawiedliwości. Oznacza to, że za nieskuteczność komornika i w następstwie umorzenie postępowania egzekucyjnego zapłaci przedsiębiorca (wierzyciel).

 

Zgłoszenie i poparcie tej poprawki przez resort sprawiedliwości na tym etapie prac oznacza, że ministerstwo uległo presji środowisk komorniczych i w ten sposób postanowiło zrekompensować kosztem wierzycieli starty finansowe komorników wynikające z innych propozycji zawartych w projekcie.

 

Przedsiębiorcy przez cały etap prac rządowych zwracali uwagę, iż realizowane od lat oraz zaproponowane w nowych projektach przez resort sprawiedliwości zmiany systemowe dotyczące kosztów egzekucji doprowadzą do osłabienia sytuacji finansowej komorników, co doprowadzi w konsekwencji do przerzucenia wszelkich możliwych kosztów jej prowadzenia na wierzycieli (przedsiębiorców).

 

Ministerstwo konsekwentnie odrzucało uwagi przedsiębiorców aż do ostatniego posiedzenia podkomisji, podczas którego poparło poprawkę obciążającą wierzycieli kwotą 150 zł. za każdą umorzoną sprawę, czym de facto przyznało się, iż absolutnie nie zdawało sobie sprawy z konsekwencji własnego projektu.

 

Idea nagradzania komornika za skuteczną egzekucję poszła w zapomnienie. Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że najłatwiej będzie przerzucić koszty egzekucji na przedsiębiorcę i zapewnić komornikom godziwe wynagrodzenie. Statystyki potwierdzają, że w zależności od branży 60-80% egzekucji jest umarzanych ze względu na bezskuteczność postępowania. We wszystkich tych sprawach wierzyciel będzie karany dodatkową opłatą za to, że podjął wysiłek odzyskania należności na drodze sądowej i egzekucyjnej. Dodatkowo przewidziano w projekcie, że nowa opłata za umorzenie egzekucji dotyczyć ma nie tylko nowych spraw, ale także trwających już egzekucji.

 

 

 

 

Konfederacja Lewiatan

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY