MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 10 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił postanowienie sądu pierwszej instancji i oddalił wniosek o zabezpieczenie w postaci zakazu publikacji o Krzysztofie Sadowskim przez Mariusza Zielkego

 

Wniosek o zabezpieczenie po serii publikacji

W sierpniu 2019 r. Mariusz Zielke opublikował cykl artykułów, w których zarzucał, że znany muzyk, Krzysztof Sadowski, miał dopuszczać się czynów pedofilskich. K. Sadowski zaprzeczył stawianym zarzutom oraz złożył do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczenia o ochronę dóbr osobistych, żądając m.in. usunięcia dotychczasowych tekstów dziennikarza, jak również zakazania mu dalszego publikowania na ten temat.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie we wrześniu udzielił zabezpieczenia, zakazując red. Zielkemu rozpowszechniania informacji na temat czynów pedofilskich, których miał się dopuścić muzyk, przez jeden rok (czyli maksymalny jednorazowy okres dopuszczalny przez prawo). Sąd jednocześnie oddalił wniosek w pozostałym zakresie. Na skutek zażalenia wniesionego przez dziennikarza, sprawę rozpoznał Sąd Apelacyjny w Warszawie, który 5 grudnia zmienił zaskarżone postanowienie i oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia także w postaci zakazu dalszego rozpowszechniania informacji.

 

Opinia przyjaciela sądu HFPC

W listopadzie HFPC złożyła przed Sądem Apelacyjnym opinię przyjaciela sądu. Odwołując się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Fundacja przypomniała, że zakaz dalszego rozpowszechniania informacji jest formą prewencyjnego ograniczenia, stanowiącego szczególnie groźny typ ingerencji w swobodę wypowiedzi, który stosować trzeba z daleko posuniętą ostrożnością i jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że jest on w szczególności dopuszczalny tylko wtedy, gdy jest odpowiednio wąsko sformułowany i nie pozbawia możliwości zabierania głosu w sprawie, która rodzi uzasadnione publiczne zainteresowanie.

 

 

 

HFPC

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY