MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 29 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Z zaniepokojeniem przyjmujemy informacje dotyczące zamiaru wprowadzenia zakazu reklamy leków bez recepty i suplementów diety. W naszej ocenie są to propozycje sprzeczne z konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej oraz z prawem unijnym

 

Zmiany, o których mowa powyżej, będą niekorzystne nie tylko dla krajowych producentów leków oraz suplementów diety, ale także dla rynku hurtowego i detalicznego, a przede wszystkim dla pacjentów.

 

Każdy zakaz reklamy, bez względu na jej zakres, ogranicza swobodę przedsiębiorczości i konkurencji, niekorzystnie wpływa na rynek pracy, ogranicza dostęp obywateli do rzetelnej informacji handlowej.

 

Z punktu widzenia przemysłu farmaceutycznego takie rozwiązania pozostają w sprzeczności z rządową Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju. Są również niekorzystne dla budżetu państwa oraz rynku reklamy i mediów publicznych.


BCC nie kwestionuje potrzeby zwiększenia nadzoru państwa nad reklamami niektórych suplementów diety. Zgłosiliśmy w tym zakresie wiele propozycji zmian dotyczących ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Oczekujemy jasnych regulacji dotyczących reklamy suplementów diety opartych na obowiązujących zasadach unijnych i krajowych regulacji.

Pozytywnie oceniamy inicjatywę podmiotów działających na polskim rynku suplementów diety dotyczącą wprowadzenia „Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety” i stworzenia mechanizmów dobrowolnej samokontroli prowadzenia reklamy zgodnej z obowiązującym prawem.

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY