MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 25 września 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Zatrzymano 22 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych w związku z obrotem olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy oraz praniem brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych znajduje się kierujący grupą oraz osoby z jej ścisłego kierownictwa

 

Zatrzymania są efektem śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie od końca 2020 r. w sprawie wyłudzania VAT z tytułu fikcyjnego obrotu olejem napędowym w latach 2016-2020. Na ślad zorganizowanej grupy przestępczej natrafiono w trakcie innego postępowania, zakończonego w listopadzie 2020 r.

 

Straty jakie poniósł Skarb Państwa wynoszą niemal 190 milionów złotych, przy czym jest to kwota wynikająca z wydanych dotychczas postanowień o przedstawieniu zarzutów.

 

Zorganizowana przestępczość transgraniczna

Ustalono, że grupa była aktywna na terenie całego kraju, jej główne ośrodki znajdowały się na terenie województwa łódzkiego oraz w jednej z podwarszawskich miejscowości. Ponadto, podejrzani tworząc łańcuch międzynarodowych powiązań współpracowali z przestępcami na terytorium Włoch, Czech, Litwy, Belgii, Holandii, Niemiec, Austrii oraz Wielkiej Brytanii.

 

Mechanizm wyłudzania VAT

Podejrzani utworzyli skład podatkowy na terenie województwa łódzkiego, w którym produkowano bez akcyzy i podatku VAT olej smarowy opodatkowany zerową stawką VAT, który w ramach fikcyjnego obrotu miał trafiać do zagranicznych spółek kontrolowanych przez członków grupy. Faktycznie jednak olej był dostarczany i sprzedawany na terytorium RP, bez opłacania należnego podatku akcyzowego oraz podatku VAT. Nieopodatkowane paliwo trafiało głównie do firm transportowych, gospodarstw rolnych itp. Rozliczenia odbywały się w gotówce.

 

Pranie brudnych pieniędzy

Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą podejmowali jednocześnie czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w kwocie około 4 milionów złotych, wykorzystując w tym celu rachunki bankowe prowadzone na rzecz kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych, na które wpłacano środki pieniężne pochodzące z popełnienia czynów zabronionych.

 

Zarzuty

Po doprowadzeniu do prokuratury, podejrzani usłyszeli zarzuty kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienia transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu, a tym samym uszczuplenia należności publicznoprawnych oraz prania brudnych pieniędzy.

 

Tzw. zbrodnia fakturowa

Dwojgu podejrzanym ogłoszono zarzut popełniania tzw. zbrodni fakturowej w związku z wystawieniem faktur dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę na kwotę 117 milionów złotych.

Na skutek działań w obszarze odzyskiwania mienia na majątku podejrzanych zostało zabezpieczone mienie o łącznej wartości 16 milionów złotych, głównie nieruchomości. Mienie zabezpieczono na poczet przyszłych kar i środków karnych.

Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec jedenastu podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec siedmiu osób, w tym w stosunku do kierującego zorganizowaną grupą przestępczą.

Wobec pozostałych osób prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów.

 

Wysokie zagrożenie karne

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10, przy czym kierującemu oraz księgowej grupy, którym zarzucono popełnienie zbrodni fakturowej, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY