MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 1 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Kolejne osoby usłyszały zarzuty w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Łodzi dotyczącym niedopełnienia, w latach 2010 – 2012, obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w zakresie działań dotyczących Amber Gold sp. z o.o.

 

Podejrzani to były wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. Transportu Lotniczego Zbigniew M. oraz były wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. Standardów Lotniczych, a następnie prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Tomasz K.

 

Co zarzuca się podejrzanym

Przestępstwa zarzucane podejrzanym dotyczą nienależytego nadzorowania w latach 2010 – 2012 pracy podległych im pracowników urzędu, między innymi w zakresie związanym z zaniechaniem pozyskania sprawozdania finansowego spółki lotniczej Jet Air (poprzednika prawnego OLT Express Regional sp. z o.o.) oraz niepodjęcia działań zmierzających do skutecznego cofnięcia bądź zawieszenia przewoźnikowi koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych.

Przestępstwa zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec nich środków o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwotach 35 i 50 tysięcy złotych.

 

Łącznie 11 podejrzanych

W wątku dotyczącym nieprawidłowości w działaniach Urzędu Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do powiązanych z Amber Gold sp. z o.o. spółek z grupy OLT zarzuty przedstawiono także byłemu Naczelnikowi Wydziału Lotniczej Działalności Gospodarczej, byłym Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora Departamentu Rynku Transportu Lotniczego, a także pracownikowi Wydziału Strategii i Analiz Finansowo – Ekonomicznych Urzędu.

 

Łącznie w śledztwie zarzuty usłyszało 11 osób, w tym pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, urzędów skarbowych z terenu Gdańska oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY