MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie prowadzi śledztwo dotyczące między innymi nieprawidłowości w działaniu Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, korupcji w Zarządzie w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, handlu ludźmi oraz czerpaniu korzyści z nierządu

 

Sprawca popełnił 6 przestępstw

W ramach tego postępowania, na polecenie prokuratora z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, został zatrzymany mł. insp. Ryszard J. - Naczelnik Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Prokurator przedstawił podejrzanemu mł. insp. Ryszardowi J. Sześć zarzutów. Chodzi o przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznbego w celu osiągnięcia korzyści majątjkowej, ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych, naruszenia praw pracowniczych oraz znęcania się (art. 231 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 231 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego; art. 265 par. 1 kodeksu karnego i art. 231 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego; oraz czterokrotnie art. 231 par. 1 kodeksu karnego i art. 218 par. la kodeksu karnego i art. 207 par. 1 kodeksu karnego w związku z art 11 par. 2 kodeksu karnego).

 

Dwa pierwsze zarzuty objęte są w całości klauzulą „ściśle tajne", co uniemożliwia w jakimkolwiek fragmencie przytoczenie ich treści. Z kolei cztery pozostałe zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień, znęcania się i mobbingu jakiego przez kilka lal dopuszczał się podejrzany mł. insp. Ryszard J. nad podległymi mu służbowo funkcjonariuszami Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, w tym oficerami tej jednostki.

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego Ryszarda J. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Przeszukania na polecenie prokuratora

W ramach prowadzonych czynności, w oparciu o wydane przez prokuratora postanowienia, dokonano przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, a także siedziby Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Przeprowadzono także czynności procesowe w siedzibie Komendy Głównej Policji. Czynności te realizowane były przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Z uwagi na dobro śledztwa, a także uwzględniając fakt, iż przesłuchanie podejrzanego w całości objęte jest klauzulą „ściśle tajne", Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie nie będzie udzielać żadnych dodatkowych informacji, w szczególności odnośnie treści wyjaśnień złożonych przez podejrzanego oraz tego czy przyznał się on do popełnienia zarzucanych mu czynów.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: PK

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY