MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. W toku tego postępowania wyjaśniane są m.in. okoliczności reprywatyzacji warszawskich nieruchomości przy ulicy Garwolińskiej, Borzymowskiej, Wolskiej, Piaseczyńskiej, Mazowieckiej, Chopina, Poznańskiej i Saskiej

 

Ustalenia poczynione w zakresie tych nieruchomości pozwoliły na ogłoszenie 4 grudnia 2017 r. kolejnych w tej sprawie zarzutów korupcyjnych. Tym razem trzem urzędnikom m.st. Warszawy.

 

Komu prokurator przedstawił zarzuty

Prokurator ogłosił zarzuty trzem urzędnikom zajmującym się reprywatyzacją nieruchomości warszawskich:

Krzysztofowi R. - kierownikowi Działu Nieruchomości Dekretowych m. st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy;

Jackowi W. - inspektorowi, a później głównemu specjaliście Pierwszego Działu Nieruchomości Dekretowych m. st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy;

Kamilowi D. - podinspektorowi Drugiego Działu Nieruchomości Dekretowych m. st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy.

 

Co prokurator zarzuca podejrzanym

Pierwszy z nich, Krzysztof R. jest podejrzany o przyjęcie w latach 2011 - 2016 korzyści majątkowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000 zł w zamian za przychylne i pozytywne rozpoznanie wniosków reprywatyzacyjnych dotyczących m. in. nieruchomości przy ulicy Garwolińskiej 11, Borzymowskiej, Wolskiej 32, 99, 101, 103, Piaseczyńskiej 32 w Warszawie. We wszystkich przypadkach pełnomocnikiem wnioskodawców (nabywców roszczeń reprywatyzacyjnych) był podejrzany Robert N.

 

Jacek W. usłyszał zarzut przyjęcie w latach 2008 - 2015 korzyści majątkowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 000 zł w zamian za przychylne i pozytywne rozpoznanie wniosków reprywatyzacyjnych dotyczących m. in. nieruchomości przy ulicy Mazowieckiej 12, Chopina 16, Poznańskiej 14 w Warszawie. We wszystkich przypadkach pełnomocnikiem wnioskodawców (następców prawnych byłych właścicieli lub nabywców roszczeń reprywatyzacyjnych) był podejrzany Robert N.

 

Natomiast Kamil D. jest podejrzany o przyjęcie wiosną 2007 r. korzyści majątkowej, nie mniejszej niż 20 000 zł, w zamian za przychylne i pozytywne rozpoznanie wniosku reprywatyzacyjnego dotyczącego warszawskiej nieruchomości przy ulicy Saskiej 56. Także w tym postępowaniu administracyjnym pełnomocnikiem wnioskodawców (następców prawnych byłych właścicieli) był podejrzany Robert N.

 

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi prokuratorzy zdecydują o środkach zapobiegawczych, które będą wobec nich zastosowane, w tym o ew. wnioskach o tymczasowe aresztowania.

 

Śledztwa w sprawach reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu oraz w prokuraturach podległych obecnie toczy się 35 śledztw, których przedmiotem jest tzw. reprywatyzacja nieruchomości warszawskich. W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu toczy się 12 śledztw, do prowadzenia których Prokurator Krajowy powołał zespół, w skład którego wchodzą prokuratorzy oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Warszawie, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu jak również Ministerstwa Finansów. Natomiast w prokuraturach podległych Prokuraturze Regionalnej w Warszawie aktualnie prowadzonych jest ponad 110 postępowań. Na bieżąco rejestrowane są nowe zawiadomienia.

 

Sprawy prowadzone w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu znajdują się na zaawansowanym poziomie w zakresie ustaleń faktycznych. Prokuratorzy zabezpieczyli obszerną dokumentację dotyczącą badanych nieruchomości, przesłuchane były i będą koleni świadkowie, w tym spadkobiercy, urzędnicy i lokatorzy.

 

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu zarzuty przedstawiła łącznie 25 osobom, w tym 6 adwokatom, 7 funkcjonariuszom publicznym – urzędnikom Urzędu m.st. Warszawy i 3 biegłym sądowym. Łącznie w tych sprawach aresztowanych jest 11 osób. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Szkoda wyrządzona działaniem podejrzanych w sprawach Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu opiewa na kwotę 850 mln zł.

 

Prokuratorzy zabezpieczyli majątek ruchomy i nieruchomości na mieniu podejrzanych występujących w sprawach oraz udziałach w spółkach prawa handlowego. Zabezpieczenia majątkowe dokonane zostały na poczet grożących kar grzywny oraz środków kompensacyjnych, a ich łączna wartość to blisko 25 mln zł.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY