MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  27 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach nadzoruje śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Spółce Restrukturyzacja Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu. Postępowanie to prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Katowicach

 

Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na zatrzymanie i ogłoszenie zarzutów dwóm osobom: Mirosławowi S. – Wiceprezesowi Zarządu Dyrektorowi Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska Spółki Restrukturyzacja Kopalń S.A.oraz Grzegorzowi G. – prezesowi zarządu jednej z katowickich spółek, która startowała w przetargach organizowanych przez Spółkę Restrukturyzacja Kopalń S.A.

 

Mirosławowi S. prokurator zarzucił przyjęcia od podejrzanego Grzegorza G. korzyści majątkowej w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych. Pieniądze te zostały przyjęte przez podejrzanego w zamian za niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku zapewnienia prawidłowego, zgodnego z prawem zamówień publicznego, wydatkowania środków publicznych oraz w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień. Polegało to na preferencyjnym traktowaniu jednej z katowickich spółek w przetargach publicznych organizowanych przez Spółkę Restrukturyzacja Kopalń S.A. Zachowania te stanowiły czyn nieuczciwej konkurencji i mogły wyrządzić Spółce Restrukturyzacja Kopalń S.A. szkodę majątkową. Do tych przestępczych czynów doszło od połowy 2016 roku do czerwca 2017 roku.

 

Chodzi o przestępstwo z art. 228 par. 3 kodeksu karnego i z art. 296a par. 1 kodeksu karnego.

 

Podejrzanemu Grzegorzowi G. prokurator zarzucił wręczenie korzyści majątkowej podejrzanemu Mirosławowi S. Chodzi o przestępstwo z art. 229 par. 1 i 3 kodeksu karnego i z art. 296a par. 1 i 2 kodeksu karnego.

Na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych.

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY