MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 25 czerwca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Poznaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne dwie osoby w sprawie wyłudzenia leasingów oraz podrabiania napojów energetycznych znanej zagranicznej marki. Łącznie w sprawie występuje już 17 osób podejrzanych

 

Zorganizowana grupa przestępcza

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wyłudzali mienie znacznej wartości poprzez posługiwanie się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę dokumentami przy zawieraniu umów leasingu na nieistniejące lub też zużyte maszyny i urządzenia oraz wprowadzali do obrotu towary oznaczone podrobionym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie mieli prawa używać, poprzez wyprodukowanie napoju energetycznego oznaczonego zastrzeżonym znakiem towarowym, a następnie dokonanie obrotu towarem oznaczonym takimi, podrobionymi znakami towarowymi.

 

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Kolejne zatrzymania miały miejsce 28 sierpnia 2019 roku na terenie województwa śląskiego. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 28 i 30 lat będący mieszkańcami województwa śląskiego

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przedstawił im zarzuty popełnienia przestępstw wyłudzenia mienia znacznej wartości w łącznej kwocie co najmniej 1,7 miliona złotych oraz nielegalne wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym, zarejestrowanym znakiem towarowym o znacznej wartości ponad 2,3 miliona złotych kwalifikowanych z art. 286 par. 1 kodeksu karnego i art. 294 par. 1 kk oraz art. 305 ust. 1 i 3 Prawa własności przemysłowej.

 

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do 10 lat.

 

Dotychczas zatrzymano 17 osób

Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało łącznie już 17 osób, którym prokurator Prokuratury Regionalnej w Poznaniu ogłosił blisko sto zarzutów m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1 kk poświadczania nieprawdy czy wprowadzenia do obrotu towarów bezprawnie oznaczonych zastrzeżonym znakiem towarowym kwalifikowane z art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej. Kwota wyłudzenia wynosi ok. 6 milionów złotych. Wobec dwóch podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku śledztwa na mieniu 7 podejrzanych dokonano zabezpieczenia o łącznej wartości ponad 800 tysięcy złotych.

Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY