MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 8 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi śledztwo dotyczące przestępstw o charakterze gospodarczym, popełnionych m.in. w zakresie obrotu akcjami i obligacjami spółek prawa handlowego. W sprawie tej na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 10 lutego 2020 r. zatrzymali Mirosława K. oraz Dariusza W., którzy w spółkach objętych śledztwem pełnili funkcje prezesów zarządu. Przeszukano także należące do nich pomieszczenia

 

Wyłudzili wiele milionów zł

Śledztwo obejmuje okres między grudniem 2011 roku, a majem 2016 roku. W tym czasie zatrzymani pełnili funkcje prezesów zarządu dwóch spółek (spółki wiodącej oraz spółki zależnej) działających przede wszystkim na terenie Gdańska w sektorze budowlanym, telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym. Sprawcy działali zarówno wspólnie jak i osobno. Podejmowali przestępcze zabiegi, polegające m.in. na fałszowaniu dokumentacji czy też kreowaniu lepszej sytuacji finansowej spółek niż faktycznie to miało miejsce.

 

Tym samym dopuścili się szeregu czynów polegających na objęciu bez uiszczenia zapłaty akcji o wartości 14 milionów złotych, zbyciu wyemitowanych bez pokrycia obligacji o wartości ponad 12 i poł miliona złotych. Ponadto doprowadzili do wyłudzenia kredytu bankowego oraz gwarancji bankowej o wartości ponad 5 milionów złotych czy też wyłudzenia gwarancji bankowych na rzecz innych podmiotów gospodarczych na łączną kwotę ponad 9,6 miliona zł.

Udzielono pomocy innej osobie w usiłowaniu wyłudzenia kwoty ponad 2 milionów zł z tytułu wypłaty gwarancji bankowej. Nie udostępniono nabywcom obligacji sprawozdań finansowych.

 

Zarzuty

Zatrzymanym osobom prokurator ogłosił szereg zarzutów przestępstw m.in. oszustw w odniesieniu do mienia wielkiej wartości (art 286 par. 1 kk , 294 par. 1 kk), przedstawiania nierzetelnych i podrobionych dokumentów w celu uzyskania gwarancji bankowych ( art. 297 par. 1 kk , 270 par. 1 kk, 271 par. 3 kk), naruszenia przepisu art. 90 ust. 1 ustawy o obligacjach. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze

Dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator wystąpił wobec obu podejrzanych z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Na poczet przyszłych kar oraz roszczeń o charakterze finansowym na mieniu podejrzanych dokonano zabezpieczenia majątkowego o szacunkowej łącznej wartości co najmniej 50 tysięcy złotych.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY