MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W związku z informacjami o zatrzymaniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Dyrektora Centrum Zakupów Wspólnych, chciałbym podkreślić, że Krajowa Rada Sądownictwa wielokrotnie przedstawiała w swoich stanowiskach i wniosku do Trybunału Konstytucyjnego negatywną opinię dotyczącą poszerzania kompetencji ministra sprawiedliwości w stosunku do dyrektorów sądów.

 

Niestety przyjęty w Prawie o ustroju sądów powszechnych art.177 §4 mówi, że „dyrektor sądu apelacyjnego podlega bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości”. W ten sposób prezes sądu został pozbawiony kompetencji kontrolnych w stosunku do dyrektora. Tymczasem urzędujący w Warszawie minister sprawiedliwości nie jest w stanie sprawować faktycznej kontroli nad dyrektorami sądów, które są oddalone o setki kilometrów.


Krajowa Rada Sądownictwa sprzeciwiała się także uruchomieniu Centrum Zakupów Wspólnych w takiej postaci jak to zostało zrobione, a potem kilkakrotnie informowała o niewłaściwym działaniu Centrum. Z przykrością należy stwierdzić, że ostatnie wydarzenia ujawniają możliwe patologie, przed którymi ostrzegaliśmy.

Apelujemy o szybkie i dokładne zbadanie sprawy, wyjaśnienie podejrzeń korupcyjnych i ukaranie winnych. Potrzebne są też zmiany legislacyjne, które zapobiegną podobnym wydarzeniom, zlikwidują dwuwładzą w sądach i będą zgodne z postulatami Rady, by ograniczać, a nie zwiększać nadzór administracyjny ministra sprawiedliwości nad sądami i ich dyrektorami.

 

 

 

Sędzia Waldemar Żurek
Rzecznik Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY