MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Dziś na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zatrzymane zostały kolejne 3 osoby. Są to urzędnicy miasta stołecznego Warszawy. Wszyscy zatrzymani zamieszani są w przestępczą działalność dotyczącą reprywatyzacji warszawskich nieruchomości

 

 

Zatrzymani zostali:

Krzysztof R. - kierownik Działu Nieruchomości Dekretowych m. st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy

Jacek W. - główny specjalista Pierwszego Działu Nieruchomości Dekretowych m. st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy

Kamil D. - podinspektor Drugiego Działu Nieruchomości Dekretowych m. st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy

 

Aktualnie przeprowadzane są przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu ogłoszone zostaną im zarzuty o charakterze korupcyjnym i zostaną oni przesłuchani w charakterze podejrzanych.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych prokurator podejmie decyzje co do rodzaju zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.

 

Na tym etapie postępowania prokuratura nie udziela więcej informacji, w tym dotyczących zarzutów stawianych zatrzymanym. Zostaną one przedstawione w godzinach późniejszych.

 

W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu oraz w prokuraturach jej podległych obecnie toczy się 35 śledztw, których przedmiotem jest tzw. reprywatyzacja nieruchomości warszawskich.

 

Szkoda wyrządzona działaniem podejrzanych w sprawach Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu opiewa na kwotę 850 mln zł.

 

Sprawy prowadzone w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu znajdują się na zaawansowanym poziomie w zakresie ustaleń faktycznych. Prokuratorzy zabezpieczyli obszerną dokumentację dotyczącą badanych nieruchomości, planowane są kolejne przesłuchania świadków w tym spadkobierców, lokatorów , urzędników miejskich.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY