MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 5 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów zatrzymali 4 celników w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej nielegalne gry hazardowe

 

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty niedopełniania obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, ujawniania informacji stanowiących tajemnicę służbową kwalifikowane z art. 231 par. 2 kk, art. 266 par. 2 kk. Ponadto podejrzanym zarzucono przywłaszczanie środków finansowych zabezpieczanych w zatrzymanych automatach do gier losowych i tym samym usuwanie dowodów przestępstw karnych – skarbowych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora wobec wszystkich 4 podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wskazując na obawę matactwa oraz grożącą im surową karę.

 

Istotna „pomoc” funkcjonariuszy celnych

W toku śledztwa prokurator ustalił, że struktury grup były bardzo dobrze zorganizowane i zhierarchizowane. W każdej istniał stały podział zadań i ról pomiędzy poszczególnych członków. Funkcjonowanie lokali hazardowych nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca ze skorumpowanymi funkcjonariuszami służby celnej, którzy ostrzegali organizatorów nielegalnego hazardu o planowanych kontrolach lokali, instruowali jak ci mają się zachować aby uniknąć zajmowania maszyn i likwidacji lokali, nadto o sposobach unikania odpowiedzialności karnej.

Osoby te od dłuższego czasu pozostawały w zainteresowaniu Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów powołanej i wyspecjalizowanej do walki z przestępstwami korupcyjnymi których mogli dopuścić się funkcjonariusze i urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Dotychczas 36 osób usłyszało zarzuty

Aktualnie śledztwem objętych jest 36 podejrzanych, przy czym wobec 20 osób na wniosek prokuratora stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W trakcie czynności przeprowadzonych jeszcze w czerwcu 2021 roku zatrzymano 17 osób, zlikwidowano 38 punktów z nielegalnymi maszynami hazardowymi zlokalizowanymi m.in. na terenie Częstochowy, Zawiercia, Będzina, Dąbrowy Górniczej. Wówczas zabezpieczono 209 automatów o wartości ok. 6 tysięcy złotych każdy oraz gotówkę w łącznej kwocie przekraczającej 1 mln złotych.

W miejscach zamieszkania zatrzymanych wówczas funkcjonariuszy służby celnej ujawniono ukrytą w różnych miejscach gotówkę w kwocie ok. 700 tysięcy złotych.

Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY