MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 10 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali trzy osoby w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej ułatwiającej cudzoziemcom pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy

 

Zatrzymani to obywatele Polski, w tym adwokat, który występował w roli pełnomocnika cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych.

 

Zarzuty

Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, przedkładania nierzetelnych i podrobionych dokumentów kwalifikowane z art. 270 par. 1 kk i art. 272 kk umożliwia lub ułatwia pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej kwalifikowane z art. 264a par. 1 kk.

Przestępstwa te zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Wobec dwóch podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, w tym wobec adwokata w kwocie 50 tysięcy złotych, natomiast wobec drugiego podejrzanego w kwocie 40 tysięcy złotych. Wobec trzeciego z podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

 

Działalność grupy

Grupa przestępcza działała w okresie od lutego 2015 roku do września 2019 roku na terenie Warszawy i innych miejscowości na terenie kraju. Grupa zajmowała się m.in. legalizacją i ułatwieniem pobytu cudzoziemcom na terytorium RP oraz podejmowała szereg działań mających ułatwić cudzoziemcom pobyt w kraju, w tym zakładała podmioty gospodarcze, zawierała fikcyjne umowy najmu i o pracę, a następnie przedkładała je w postępowaniach administracyjnych.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY