MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Gdybym miał podsumować mijający rok – ale nie od strony fetyszyzowanego PKB, które dla przeciętnego zjadacza chleba ma wyłącznie walor abstrakcyjnych cyferek, lecz patrząc przez pryzmat życiowych realiów – to powiedziałbym, że rok 2016 przejdzie do annałów jako czas, w którym bodaj po raz pierwszy w historii III RP nastąpił przełom w zwalczaniu ubóstwa

 

Właśnie o tym mówi opublikowany 8 grudnia raport „Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy” sporządzony przez Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska pod kierunkiem prof. Ryszarda Szarfenberga. Znajdujemy w nim szereg nader interesujących danych i symulacji. Spójrzmy na co ciekawsze z nich.

„Ubóstwo energetyczne” (czyli rodzaj ubóstwa, w którym gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na energię w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb takich jak ogrzewanie, gotowanie, oświetlenie) szacunkowo zmniejszy się z 17,1 do 14,4 proc. – czyli o 16 proc. (dane Instytutu Badań Strukturalnych). Ubóstwo skrajne zostanie zredukowane z 7,5 do 3,9 proc. (dane Banku Światowego, dalej – BŚ), co oznacza spadek o 48 proc. Ubóstwo skrajne dzieci – z 11,9 do 0,7 proc., czyli aż o 94 proc. (BŚ).

 

 

 

Źródło i więcej:

http://gf24.pl/wydarzenia/kraj/item/434-zegnaj-biedo

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY