MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 2 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Zarządzeniem Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda w Prokuraturze Krajowej został powołany zespół prokuratorów do analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych

 

W skład zespołu wchodzi sześciu prokuratorów. Zajmą się oni analizą orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem istnienia przesłanek z art. 60 par. 1 i 2 ustawy z 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym.

Zgodnie z tym przepisem jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi Najwyższemu w składzie siedmiu sędziów lub innym odpowiednim składzie. Z wnioskiem takim może wystąpić również między innymi Prokurator Generalny.

 

Prokuratorzy wchodzący w skład zespołu zajmą się również analizą orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych pod kątem istnienia przesłanek z art. 15 par. 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tym przepisem Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY