MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 5 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

XVII AmC 265/11

SYGMA BANQUE Societe Anonyme Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Kredytobiorca zobowiązany jest do informowania Banku o istotnych decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację prawną, ekonomiczną i finansową, a w szczególności (...) o zmianie Banku, w którym prowadzi rachunki bankowe

Numer wpisu: 5607

Data wpisu: 2014-03-26

Data wydania wyroku: 2011-12-06

Sygnatura akt: XVII AmC 265/11

Nazwa i siedziba sądu: Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego: SYGMA BANQUE Societe Anonyme Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone: "Kredytobiorca zobowiązany jest do informowania Banku o istotnych decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację prawną, ekonomiczną i finansową, a w szczególności (...) o zmianie Banku, w którym prowadzi rachunki bankowe"

Branża: Usługi bankowe

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY