MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 5 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

XVII AmC 880/11

Bank Spółdzielczy w Ostrołęce

W razie niemożności zwrotu nie wykorzystanych blankietów czekowych Posiadacz UNIKONTA składa w Banku wyjaśnienie uzasadniające ten fakt oraz oświadczenie, że poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu

Numer wpisu: 5632

Data wpisu: 2014-05-09

Data wydania wyroku: 2011-11-10

Sygnatura akt: XVII AmC 880/11

Nazwa i siedziba sądu: Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda: Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego: Bank Spółdzielczy w Ostrołęce

Postanowienie uznane za niedozwolone: "W razie niemożności zwrotu nie wykorzystanych blankietów czekowych Posiadacz UNIKONTA składa w Banku wyjaśnienie uzasadniające ten fakt oraz oświadczenie, że poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu"

Branża: Usługi bankowe

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY