XVII AmC 879/111

Bank Spółdzielczy w Ostrołęce

Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności (...)

Numer wpisu: 5633

Data wpisu: 2014-05-09

Data wydania wyroku: 2011-11-10

Sygnatura akt: XVII AmC 879/111

Nazwa i siedziba sądu: Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda: Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego: Bank Spółdzielczy w Ostrołęce

Postanowienie uznane za niedozwolone: "Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności (...)"

Branża: Usługi bankowe