MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 18 stycznia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

VI ACa 650/13

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie

Wszystkie roszczenia (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) oraz spory wynikające z, lub pozostające w związku z Umową Ramową mogą być dochodzone przed sądami powszechnymi, według właściwości ogólnej

Numer wpisu: 5644

Data wpisu: 2014-05-16

Data wydania wyroku: 2013-12-10

Sygnatura akt: VI ACa 650/13

Nazwa i siedziba sądu: Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny

Oznaczenie powoda: Marek Kolasa

Oznaczenie pozwanego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone: "Wszystkie roszczenia (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) oraz spory wynikające z, lub pozostające w związku z Umową Ramową mogą być dochodzone przed sądami powszechnymi, według właściwości ogólnej"

Uwagi: Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 lutego 2013 r. (sygn. akt XVII AmC 5929/11) oddalający powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone.

Branża: Usługi bankowe

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY