MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rejestr klauzul niedozwolonych

XVII AmC 2107/10

Sygma Banque Societe Anonyme w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Bank może przenieść wszystkie, albo niektóre swoje prawa wynikające z Umowy w szczególności na osobę, która może przejąć wszystkie obowiązki banku wynikające z umowy

Czytaj więcej...

XVII AmC 2107/10

Sygma Banque Societe Anonyme w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Jeżeli stronami umowy o kredyt jest co najmniej dwóch kredytobiorców: (...) d. złożenie oświadczenia lub udostępnienie dokumentu jednemu z nich jest skuteczne także wobec pozostałych

Czytaj więcej...

VI ACa 1018/12

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Nike" z siedzibą w Warszawie

Informacja o zmianie "tabeli opłat i prowizji" podawana jest do wiadomości członków przez umieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez kasę

Czytaj więcej...

XVII AmC 5166/11

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Bank nie ponosi odpowiedzialności za (...) awarię bankomatu uniemożliwiającą dokonanie transakcji (...)

Czytaj więcej...

XVII AmC 5165/11

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Bank nie ponosi odpowiedzialności za (...) odmowę realizacji transakcji w bankomacie lub terminalu elektronicznym POS (...).

Czytaj więcej...

XVII AmC 2780/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościwo-Kredytowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wrześni

Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna od 500,00 zł do 2.000,00 zł: 30 zł

Czytaj więcej...

XVII AmC 2973/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Bogdanka" w Bogdance

Opłata za wysłanie monitu do kredytobiorcy - 10 zł

Czytaj więcej...

XVII AmC 2972/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Bogdanka" w Bogdance

Opłata za wysłanie monitu do poręczyciela - 10 zł

Czytaj więcej...

XVII AmC 3327/10

Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

Korespondencja może zostać uznana za doręczoną w rozumieniu ust. 2 po upływie 14 dni od daty wysłania

Czytaj więcej...

XVII AmC 1465/10

Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie

Zmiany wprowadzone aktami prawnymi wyższego rzędu nie wymagają wypowiadania warunków niniejszego Regulaminu i zawartych umów, a informacje o zmianach zamieszczane są w komunikatach wywieszanych w placówkach Banku

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY