MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 22 kwietnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rejestr klauzul niedozwolonych

XVII AmC 1390/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy

Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 1500 PLN do 2999,99 PLN: 250,00 PLN

Czytaj więcej...

XVII AmC 2785/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni

Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna od 25.001,00 zł: 500 zł

Czytaj więcej...

XVII AmC 2782/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni

Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna od 5.001,00 zł do 10.000,99 zł: 100 zł

Czytaj więcej...

XVII AmC 2781/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni

Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna od 2.001,00 zł do 5.000,99 zł: 50 zł

Czytaj więcej...

XVII AmC 1262/09

Deutsche Bank PBC S.A. z/s w Warszawie

Bank nie odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe wykonywanie rozliczeń pieniężnych

Czytaj więcej...

VI ACa 404/12

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

przy zamknięciu ROR Posiadacz obowiązany jest zwrócić Bankowi karty płatnicze. Jeżeli nie może ich zwrócić, powinien złożyć wyjaśnienia uzasadniające fakt nie zwrócenia kart płatniczych oraz oświadczenie, że poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu

Czytaj więcej...

XVII AmC 2784/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni

Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej):-kwota wymagalna od 15.001,00 zł do 25.000,99 zł: 350 zł

Czytaj więcej...

XVII AmC 2783/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni

Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej):-kwota wymagalna od 10.001,00 zł do 15.000,99 zł: 200 zł

Czytaj więcej...

XVII AmC 5380/11

Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

Wysyłka monitu do posiadacza karty - od każdego monitu - 15 PLN

Czytaj więcej...

XVII AmC 5380/11

Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

Opłata manipulacyjna za obsługę zadłużenia opóźnionego - 40 PLN

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY