MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 23 maja 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rejestr klauzul niedozwolonych

XVII AmC 143/10

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Kredytobiorca jest zobowiązany w okresie kredytowania do dostarczania - na wniosek Banku nie częściej niż raz na 12 miesięcy lub gdy Bank poweźmie informację o spadku wartości nieruchomości - aktualnej (nie starszej niż 12 miesięcy) wyceny nieruchomości stanowiącej przedmiot prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu sporządzonej przez akceptowanego przez Bank rzeczoznawcę

Czytaj więcej...

XVII AmC 143/10

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia pomostowego i niskiego wkładu własnego podlega zwrotowi na wniosek Kredytobiorcy proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie świadczyło ochrony ubezpieczeniowej

Czytaj więcej...

XVII AmC 4877/11

Prominent CF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

Opłatę przygotowawczą za przygotowanie i zawarcie niniejszej umowy pożyczki strony zgodnie ustaliły na 5% wartości pożyczki

Czytaj więcej...

XVII AmC 285/11

Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji

Czytaj więcej...

XVII AmC 1392/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy

Opłata za telefoniczny: 3,00 PLN

Czytaj więcej...

XVII AmC 1388/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy

Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 500 PLN do 749,99 PLN: 150,00 PLN

Czytaj więcej...

XVII AmC 1385/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy

Opłata za wypisanie weksla: 40,00 PLN

Czytaj więcej...

XVII AmC 1383/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy

Opłata za wezwanie do zapłaty: 40,00PLN

Czytaj więcej...

XVII AmC 1382/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy

Opłata za MONIT informujący o spłacie przez SKOK pożyczki "POD ZASTAW IKS" ze środków zgromadzonych na IKS pożyczkobiorcy: 10,00 PLN

Czytaj więcej...

XVII AmC 1380/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy

Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędów w numerach rachunku wskazanych w zleceniu płatniczym

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY