MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 kwietnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rejestr klauzul niedozwolonych

XVII AmC 1089/11

Deutsche Bank PBC spółka akcyjna w Warszawie

Opłata za wysłanie monitu listownego - 20 zł

Czytaj więcej...

XVII AmC 1089/11

Deutsche Bank PBC spółka akcyjna w Warszawie

Opłata za administrowanie zaległościami w spłacie Zadłużenia - 40 zł

Czytaj więcej...

XVII AmC 2573/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. św. Jana z Kęt w Rumi

Wezwanie do wykupienia weksla i wszczęcie procedury dochodzenia praw z weksla (wezwanie sądowe):10% dochodzonej kwoty, nie mniej niż 25 zł

Czytaj więcej...

XVII AmC 1765/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach

Każdorazowa opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego w całości, przekazanego do firmy windykacyjnej i jego windykację do 30% kwoty zaległości

Czytaj więcej...

XVII AmC 1765/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach

Każdorazowa opłata za obsługę zadłużenia przekazanego do firmy windykacyjnej i jego windykację - kwota zaległości: powyżej 1920,00: 576,00PLN

Czytaj więcej...

XVII AmC 1765/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach

Koszt pojedyńczej windykacji telefonicznej (monit telefoniczny): 6 PLN (...) Opłata jest naliczana za telefoniczną obsługę przeterminowanego zadłużenia gdy kwota zaległości jest większa niż 10 zł, także w sytuacji pozostawienia informacji na automatycznej sekretarce oraz w sytuacji gdy połączenie nie zostanie odebrane przez kredytobiorcę/pożyczkobiorcę

Czytaj więcej...

XVII AmC 1765/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach

Opłata za wypowiedzenie umowy wysłane do kredytobiorcy/pożyczkobiorcy: 30 PLN

Czytaj więcej...

XVII AmC 1765/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach

Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do kredytobiorcy/pożyczkobiorcy: 35 PLN

Czytaj więcej...

XVII AmC 1765/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach

Korespondencję, która jest przesyłana listem poleconym na adres wskazany przez Posiadacza rachunku, awizowaną a nie odebraną przez adresata, uważa się za doręczoną w dacie pierwszego awizowania

Czytaj więcej...

XVII AmC 1765/11

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach

Z ważnych powodów Kasa może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w § 25 pkt 2. W szczególności wypowiedzenie może nastąpić, jeżeli: (...)"

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY