MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 7 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

right 4926156 1280W 2021 r. Prezes Urzędu wydał 5 decyzji w sprawie zmów przetargowych oraz wszczął 26 postępowań. Dodatkowo, w ramach badania rynku analizował 22 przetargi związane z wydatkowaniem środków z funduszy Unii Europejskiej

 

Najczęstszą z niedozwolonych praktyk przy zamówieniach publicznych jest uzgodniona rezygnacja z zawarcia umowy przez zwycięzcę przetargu w celu wyboru drugiego, droższego uczestnika zmowy. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje, w których stwierdził taki sposób działania przedsiębiorców.

 

Pierwsza z nich dotyczy przetargów na świadczenie usług wycinki, nasadzeń i pielęgnacji drzew, przeprowadzanych w latach 2018 – 2020 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Zmowę przetargową zawarły: Firma Usługowo-Transportowo-Sprzętowa „Zwyż – Dźwig” z Żagania (woj. lubuskie) oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M&M” z Bolesławca (woj. dolnośląskie).

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że spółki składały niekompletne oferty. Jeśli najkorzystniejsza okazywała się propozycja M&M, wówczas przedsiębiorca nie uzupełniał oferty, co skutkowało jej odrzuceniem i wyborem przez zamawiającego droższej oferty Zwyż - Dźwig. Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorców kary w łącznej wysokości ponad 131 tys. zł (131 140 zł).

 

Druga decyzja dotyczy uczestników przetargów na transport osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży do szkół i placówek szkolno - wychowawczych organizowanych przez gminę Siemianowice Śląskie. Prezes UOKiK stwierdził zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję pomiędzy dwoma przedsiębiorcami z Chorzowa prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmami Jojko Dariusz i Mikosz Mirosław.

W tym przypadku podmiot z najkorzystniejszą ofertą również rezygnował z podpisania umowy, tak aby samorząd wybrał droższą propozycję. Prezes UOKiK nałożył na uczestników zmowy przetargowej kary w łącznej wysokości prawie 200 tys. zł (198 577 zł).

 

Decyzje nie są prawomocne, przedsiębiorcy odwołali się od nich do sądu. Maksymalna kara za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję może wynieść do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

 

W celu skuteczniejszego wykrywania zmów przetargowych UOKiK współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych. Dzięki wykorzystaniu danych dotyczących postępowań przetargowych, gromadzonych w ramach systemu eZamówienia, będzie możliwe efektywniejsze identyfikowanie niedozwolonych porozumień ograniczających konkurencję.

 

 

 

LS

UOKiK

foto: Pixabay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY