MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 9 kwietnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

scandal 230906 340INTERWENCJA

Portal Szczepienia.info powstał w 2007 roku z inicjatywy Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego - PZH we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii. Portal posiada akredytację WHO, powstanie jego było związane z planem WHO utworzenia sieci portali informujących o bezpieczeństwie szczepień

Rok temu WHO przeprowadziło audyt portalu, który zakończył się „wynikiem celującym”. Szczepienia.info są dumne także z faktu, że są wymieniane na międzynarodowej liście stron internetowych sieci VSN tuż obok np. Robert Koch Institute

 

Nie wiemy, czy to powód do zadowolenia. Instytut Roberta Kocha (RKI) to założona w 1891 roku niemiecka agencja rządowa odpowiedzialna za zwalczanie między innymi chorób zakaźnych. Jak podaje Wikipedia, podczas II wojny światowej instytut był zaangażowany w przeprowadzaniu eksperymentów ze szczepionkami przeciw tyfusowi w obozie koncentracyjnym Buchenwald. Pierwszym dyrektorem działu medycyny tropikalnej instytutu był Claus Schilling, który w latach 1942-45 prowadził badania malarii. Za zbrodnie przeciw więźniom z Dachau został stracony w 1946 roku.

 

Portal Szczepienia.info informuje, że jego działalność finansowana jest z funduszy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Narodowego Programu Zdrowia. Zapewnia także, że ułatwia „dostęp do rzetelnej i wiarygodnej informacji na temat szczepień; udostępnia oparte na wiedzy i zrozumiałe dla odbiorcy informacje dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepień”.

Wbrew deklaracjom, nie wszystkie informacje na temat szczepień zamieszczone na portalu oparte są na faktach i są poparte dowodami.

 

Np. takie informacje: „Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne, wymagające hospitalizacji, występują nieporównanie rzadziej niż powikłania chorób przed którymi chronią” i „Niepożądane odczyny poszczepienne są starannie monitorowane przez liczne instytucje; W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, szczepionki są natychmiast wycofywane i sprawdzane”.

Okazało się, że są to tylko opinie.

 

Poprosiliśmy bowiem Grzegorza Juszczyka, dyrektora NIZP-PZH o dowiedzenie słuszności tych stwierdzeń oraz poparcie ich dowodami i danymi. W jego imieniu odpowiedzi udzieliła Ewa Augustynowicz, redaktorka portalu Szczepienia.info.

Dwukrotnie przesłała takie same odpowiedzi, które przejdą chyba do historii polskiej wakcynologii i dziennikarstwa:

„Przedmiotowe zapytanie stanowi prośbę o wyrażenie opinii do opinii, tym samym opinia nie może zostać wyrażona”.

 

Więcej:

- Skandaliczna odpowiedź Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

 

- Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH w sprawie szczepień. Odsłona druga

 

Portal Szczepienia.info spełnia wszelkie kryteria, by nazwać go prasą. Na portalu brak jest jednak informacji o rejestracji tytułu prasowego, kto jest redaktorem naczelnym ponoszącym odpowiedzialność z tytułu prawa prasowego.

Jest tylko, nie wiadomo co oznaczająca w świetle prawa prasowego, informacja, że Ewa Augustynowicz „pełni funkcję redaktora portalu”.

 

Do dyrektora Grzegorza Juszczyka wysłaliśmy następujące pytania:

- Portal Szczepienia.info zarejestrowany jest jako tytuł prasowy w rozumieniu prawa prasowego?

Jeśli tak, to prosimy podać sygnaturę akt sprawy rejestracyjnej.

- Kto jest redaktorem naczelnym portalu w rozumieniu prawa prasowego?

- Jakie były łączne koszty w 2019r. finansowania portalu i z czyich środków to miało miejsce? Prosimy o dokładne dane. Prosimy także o dane za lata 2015-2018.

- Czy portal był w ostatnich 5. latach w jakikolwiek sposób (pośredni lub bezpośredni) finansowany przez koncerny farmaceutyczne? Przez koncerny farmaceutyczne prosimy rozumieć szeroko rozumianych wszystkich producentów (pośredników, kooperantów) leków, szczepionek itp.

- Czy w przypadku Ewy Augustynowicz zachodzi konflikt interesów z branżą farmaceutyczną?

- Czy była ona, i jest, w jakikolwiek sposób powiązana z branżą farmaceutyczną?

- Te same dwa pytania dotyczą osób wskazanych, jako zespół redakcyjny: Paweł Stefanoff, Iwona Paradowska-Stankiewicz, Aleksandra Polkowska, Aldona Wiatrzyk, Joanna Bogusz, Urszula Czajka.

- Czy Ewa Augustynowicz i osoby wskazane powyżej brały udział w ostatnich 10. latach w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych itp. organizowanych przez koncerny farmaceutyczne lub otrzymały od nich w jakiejkolwiek formie wsparcie?

 

Odpowiedź w imieniu dyrektora NIZP-PZH przesłała Ewa Augustynowicz:

„Uprzejmie wyjaśniam, że portal Szczepienia.info jest stroną internetową, której administratorem jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny. Dodatkowo strona należy do sieci VaccineSafety Net Światowej Organizacji Zdrowia i jest regularnie audytowana przez ekspertów WHO zajmujących się bezpieczeństwem szczepień zgodnie z obowiązującymi kryteriami (https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/join-vsn).

Działanie portalu jest finansowane z funduszy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Narodowego Programu Zdrowia. W 2017 roku portal został poddany modernizacji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa (Projekt „Promocja szczepień i wsparcie dla lekarzy w zakresie skutecznego przekonywania rodziców o bezpieczeństwie szczepień, na podstawie transferu wiedzy i doświadczeń z Norwegii”). Treści na stronę przygotowuje Zespół Redakcyjny (https://szczepienia.pzh.gov.pl/o-portalu/zespol-redakcyjny/) oraz eksperci o uznanym autorytecie w środowisku medycznym (https://szczepienia.pzh.gov.pl/o-portalu/wspolpracownicy/). Zespół redakcyjny stanowią osoby powołane zgodnie z zarządzeniem nr 07/2019 Dyrektora NIZP-PZH”.

 

Komentarz

Właściwie to redakcja otrzymała odpowiedź tylko na jedno pytanie, i to nie wprost. Z uzyskanej odpowiedzi można bowiem wnioskować, że portal nie jest gazetą, że nie ma redaktora naczelnego odpowiedzialnego za treści w nim umieszczane. To bardzo wygodne, gdy zamieszcza się jako prawdę objawioną opinie, których nie potrafi się dowieść i poprzeć dowodami. Odpowiedzialność bardzo się rozmydla. W naszej ocenie, portal jest gazetą i powinien mieć redaktora naczelnego. Sprawę będziemy dalej wyjaśniać.

 

Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na następujące pytania, i w tym zakresie dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH otrzyma przedsądowe żądanie do przesłania odmowy udzielenia informacji:

- Jakie były łączne koszty w 2019r. finansowania portalu? Prosimy o dokładne dane. Prosimy także o dane za lata 2015-2018.

- Czy portal był w ostatnich 5. latach w jakikolwiek sposób (pośredni lub bezpośredni) finansowany przez koncerny farmaceutyczne? Przez koncerny farmaceutyczne prosimy rozumieć szeroko rozumianych wszystkich producentów (pośredników, kooperantów) leków, szczepionek itp.

- Czy w przypadku Ewy Augustynowicz zachodzi konflikt interesów z branżą farmaceutyczną?

- Czy była ona, i jest, w jakikolwiek sposób powiązana z branżą farmaceutyczną?

- Te same dwa pytania dotyczą osób wskazanych, jako zespół redakcyjny: Paweł Stefanoff, Iwona Paradowska-Stankiewicz, Aleksandra Polkowska, Aldona Wiatrzyk, Joanna Bogusz, Urszula Czajka.

- Czy Ewa Augustynowicz i osoby wskazane powyżej brały udział w ostatnich 10. latach w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych itp. organizowanych przez koncerny farmaceutyczne lub otrzymały od nich w jakiejkolwiek formie wsparcie?

 

 

 

JS

foto: Pixabay

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY