MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 28 września 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

depression 3297810 960 720Wywiad z Justyną Sochą, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

 

Niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) to zaburzenie stanu zdrowia, które wystąpiło w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Pod względem częstości można je podzielić na odczyny bardzo częste, częste, umiarkowanie częste, rzadkie i bardzo rzadkie (jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny).

Są także odczyny po szczepieniu BCG – w tych wypadkach kryterium czasowe jest znacznie wydłużone.

Jednym z celów Stowarzyszenia STOP NOP jest poszerzanie i upowszechnianie wiedzy na temat faktycznego bezpieczeństwa i skuteczności tzw. szczepień ochronnych oraz alternatywnych metod stymulacji układu odpornościowego organizmu u dzieci i dorosłych.

 

- Czy Stowarzyszenie dysponuje danymi, jakiej liczby dzieci w Polsce (w ostatnich trzech latach) dotykają niepożądane odczyny poszczepienne (NOP i BCG)?

 

- Nie ma jeszcze danych urzędowych za lata 2018 i 2019. W 2017 roku Państwowy Zakład Higieny odnotował następującą liczbę NOP po szczepionce przeciw gruźlicy (BCG):

Krosta ropna 126 przypadków

Owrzodzenie 19

Powiększenie okolicznych węzłów chłonnych 291 (w tym ropiejące 36)

Ropień podskórny 127

Poronny fenomen Kocha 1

Keloid (bliznowiec) 2

Rumień guzowaty - Wapniejąca martwica węzłów chłonnych typu serowatego 5

Uogólnione zakażenie prątkiem BCG 5

Reakcja alergiczna 3 *

 

W raporcie umieszczono następującą adnotację: “Liczby te nie sumują się do ogólnej liczby przypadków NOP, ponieważ poszczególne NOP ze względu na ich charakter mogły zostać wykazane w więcej niż jednej kategorii.”

 

Czyli w roku 2017, narzucając obowiązkową szczepionkę przeciw gruźlicy wszystkim noworodkom, państwo okaleczyło pięcioro dzieci, takich jak Antoś, trzyletni chłopiec z wrodzonymi niedoborami odporności, który ma czynną, poszczepienną, rozsianą gruźlicę kości, zmiany ropne w mózgu. Wymaga podawania ciężkich leków, które m.in. uszkadzają słuch. Wymaga ciągłej rehabilitacji, a NFZ nie pokrywa nawet kosztów zakupu leków... . Rodzice pozwali Skarb Państwa o 4 miliony złotych. www.stopnop.com.pl/pozew

 

Polska wymusza szczepienia, mimo że nie przewiduje odszkodowań dla ofiar powikłań poszczepiennych. Z tego powodu rodzice składają skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pierwsze pięć z nich zostało przyjętych i mają zostać wkrótce rozpatrzone.

 

Ponadto w artykule pt. "Szczepionki BCG" autorstwa Ireneusza Szczuki ("Wakcynologia") czytamy, że ropne zmiany węzłów chłonnych dotykają 0,3% szczepionych dzieci. Czyli w roku 2017 powinno ich być 1108 na 368 952 szczepionych noworodków. A nie tylko 36 jak podaje raport. Dzieci te są narażone na zabieg chirurgiczny usunięcia zropiałych węzłów.

 

Warto podkreślić, że niemiecka komisja ekspertów już w 1988 roku wydała zalecenie o wycofaniu szczepionki przeciw gruźlicy: "Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w Niemczech, niedającą się udowodnić w sposób pewny skuteczność szczepionki BCG i nierzadko występujące ciężkie działania niepożądane związane z jej zastosowaniem, Stała Komisja ds. Szczepień nie może w dalszym ciągu stać na stanowisku, że szczepionkę należy rekomendować." (Der Kinderzatz).

Z roku na rok liczba wszystkich NOP rośnie. Od 2001 do 2017 roku liczba odnotowanych wszystkich niepożądanych odczynów poszczepiennych zwiększyła się 25 razy. Z niewiadomych przyczyn do dzisiaj PZH nie opublikował danych za 2018 rok. Według wypowiedzi prof. Iwony Paradowskiej - Stankiewicz jest ich łącznie ok. 4500 (rok wcześniej mniej, bo ok. 3 700).

Dane te pochodzą z raportu “Szczepienia ochronne w Polsce” publikowanego co roku przez Państwowy Zakład Higieny na podstawie zgłoszeń od lekarzy do powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych. Zbierane są również działania niepożądane (nie mylić z NOP) przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W 2017 roku urząd ten odnotował 185 działań niepożądanych po szczepieniu przeciw gruźlicy.

Stowarzyszenie STOP NOP posiada zgłoszenia bezpośrednio od rodziców w anonimowej ankiecie, gdzie NOP po BCG jest najczęściej występującym odczynem ze wszystkich szczepionek. Jest to aż 606 przypadków na łącznie 2665 zgłoszonych nam NOP z różnych lat.

 

- Czy dane podawane odnośnie NOP przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny są wiarygodne?

 

- Ich niewiarygodność i potrzebę zmiany systemu potwierdzają sami eksperci wakcynologii i epidemiologii. „Nie podlega żadnej dyskusji, że powinniśmy lepiej niż dotychczas rejestrować niepożądane odczyny poszczepienne. Dialog w tej kwestii jest bardzo potrzebny”. Słowa te wypowiedział otwierając konferencję zorganizowaną w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień w roku 2017, profesor Mirosław Wysocki (dyrektor w latach 2010 – 2017 NIZP – Państwowego Zakładu Higieny). Osoba o niekwestionowanym autorytecie wśród lekarzy i epidemiologów. Na naszej stronie można poznać też inne stanowiska ekspertów: prof. Andrzeja Zielińskiego, dr Pawła Grzesiowskiego, prof. Jacka Wysockiego i dr Hanny Czajki: http://stopnop.com.pl/statystyki-nop

 

Brak wiarygodności systemu odnotowywania niepożądanych odczynów poszczepiennych szczególnie dobitnie widać na przykładzie odry poszczepiennej, tzw. poronnej inaczej określanej jako swoisty odczyn odrowy. “Wakcynologia” pod redakcją Wiesława Magdzika, Danuty Narusiewicz - Lesiuk i Andrzeja Zielińskiego, podaje, że odczyn ten występuje z częstotliwością raz na 60 dawek szczepionki. Tymczasem w raporcie PZH za 2017 rok czytamy, że odnotowano... tylko 76 przypadków. Przy założeniu, że rocznie podawane jest 800 tysięcy dawek szczepionki MMR (odra, świnka, różyczka) powinno być odnotowane ponad 13 tysięcy przypadków tego NOP! Czyli statystyka może być zaniżona nawer 175 razy.

 

- Czy można łączyć przypadki śmierci łóżeczkowej (SIDS) z NOP?

- Informują o tym sami producenci. Cytuję ulotkę szczepionki Tripedia (w Polsce dopuszczona do obrotu jako Tripacel przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi) w języku angielskim: „W niemieckim badaniu kliniczno-kontrolnym oraz w otwartym badaniu bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych, 14.971 niemowląt otrzymało szczepionkę Tripedia, a zgłoszono 13 zgonów wśród osób, które otrzymały szczepionkę Tripedia. Przyczyny zgonów obejmowały siedem przypadków SIDS oraz po jednym przypadku: zapalenia jelit, zespołu Leigha, zespołu nadnerczowo-płciowego, zatrzymania akcji serca, wypadek komunikacyjny i przypadkowe utonięcie. Wszystkie te przypadki miały miejsce później niż w ciągu dwóch tygodni od szczepienia. Częstość występowania SIDS w niemieckim badaniu kliniczno-kontrolnym wynosiła 0,4/1.000 zaszczepionych niemowląt. Odsetek zaobserwowanych przypadków SIDS w otwartym badaniu bezpieczeństwa ze Stanów Zjednoczonych wynosił 0,8/1.000 zaszczepionych noworodków, a zgłoszony odsetek SIDS w Stanach Zjednoczonych w latach 1985-1991 wynosił 1,5/1.000 żywych urodzeń. Biorąc pod uwagę samą przypadkowość można spodziewać się kilku przypadków SIDS po otrzymaniu pełnokomórkowej szczepionki DTP przeciwko krztuścowi lub szczepionek DTaP.”

Źródło: https://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/214_2016-PRV-Tripedia-ulotka-PL.pdf

 

Wyrok amerykańskiego Trybunału Sprawiedliwości uznał związek między SIDS (nagła śmierć łóżeczkowa) a szczepieniami (13-611 V Boatmon vs HHS). Sentencja wyroku na oficjalnej stronie Trybunału Sprawiedliwości USA mówi: „Składający petycję przedstawili przeważające dowody na to, że szczepionki, które J.B. otrzymał 2 września 2011 r. faktycznie spowodowały lub znacząco przyczyniły się do jego śmierci - zespołu nagłej śmierci niemowlęcia. Ponadto pozwany nie przedstawił przeważającego dowodu, że śmierć J.B. była w rzeczywistości spowodowana czynnikami niezwiązanymi ze szczepionkami. Odpowiednio, składający petycję mają prawo do odszkodowania.”

Źródło: https://ecf.cofc.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2013vv0611-73-0

 

Ogromnych wątpliwości dotyczących wiarygodności systemu nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień można nabrać czytając artykuł pt. „Infanrixhexa i przypadki nagłych śmierci: przegląd aktualizacji okresowych raportów bezpieczeństwa oddawanych do Europejskiej Agencji Leków” (EMA); JACOB PULIYEL, C SATHYAMALA (Indian Journal of MedicalEthics Online First PublishedSeptember 5, 2017 (Hinduski Dziennik Etyki Medycznej. Pierwsza publikacja online z dn. 5 września 2017).

Naukowcy piszą w nim: „Miała miejsce spora liczba spontanicznych doniesień o nagłej, nieoczekiwanej śmierci, która nastąpiła niedługo po podaniu szczepionki Infanrixhexa (połączone szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, bezkomórkowej krztuśca, zapaleniu wątroby typu B, inaktywowanej szczepionce przeciwko poliomyelitis i Haemophilus typu B). Producent, GlaxoSmithKline (GSK), przekazuje poufne, okresowe raporty o bezpieczeństwie (PSUR) dotyczące preparatu Infanrixhexa do Europejskiej Agencji Leków (EMA). Najnowszym z nich jest PSUR 19. Każdy PSUR zawiera analizę zaobserwowanych / przewidywanych nagłych zgonów, które wykazują, że liczba zaobserwowanych zgonów wkrótce po immunizacji jest niższa od przewidywanej liczby przypadkowych zgonów.

 

Ten komentarz skupia się na tym aspekcie raportów (PSUR), który ma decydujący wpływ na decyzje dotyczące pozwoleń na licencję. Przeanalizowaliśmy dane przedstawione w raportach. Jest oczywiste, że zgony zgłoszone i uwzględnione w PSUR 16 zostały usunięte z PSUR 19. Liczba zaobserwowanych zgonów wkrótce po szczepieniu wśród dzieci w wieku powyżej pierwszego roku była znacznie wyższa niż przewidywana przypadkowa, gdy tylko usunięte (z PSUR 16) zgony zostały przywrócone i włączone do analizy.

Producent musi wyjaśnić dane, które zostały przedłożone organom regulacyjnym. Należy również poddać przeglądowi procedury podejmowane przez EMA w celu oceny roszczeń producenta w raportach bezpieczeństwa. Kontroler ds. Leków w Indiach prawie automatycznie akceptuje leki i szczepionki zatwierdzone przez EMA. Istnieje zatem niezwłoczna potrzeba ponownej oceny materiałów pod względem rzetelności i dokładności, zatwierdzonych przez EMA.”

 

Źródło: https://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2017/11/Infanrix-hexa-i-przypadki-nag%C5%82ych-%C5%9Bmierci.pdf

 

- Czy istnieje autyzm poszczepienny? Jeśli tak, to o ilu przypadkach rocznie można mówić?

 

- Też chcę znać odpowiedzi na te pytania. Podobnie jak miliony rodziców na całym świecie. Pozwolę sobie zacytować artykuł ze strony stowarzyszenia:

Porównaj dzieci szczepione do szczepionych i powiedz, że szczepionki nie powodują autyzmu.

 

W Polsce mamy dramatyczny wzrost liczby dzieci z autyzmem – o 350% w ciągu 10 lat. Wielu rodziców obserwuje pierwsze objawy bezpośrednio po podaniu szczepionek. Wyroki sądów i setki badań świadczą dobitnie, że mogą być one jednym z czynników odpowiedzialnych za tę epidemię. Jednak producenci walczą o oczyszczenie swoich produktów z odpowiedzialności. Jakie sztuczki zastosowano tym razem próbując uspokoić rodziców i opinię publiczną?

 

Dziennikarka radiowej Trójki poprosiła mnie o komentarz do nowych wyników duńskiego badania finansowanego i przeprowadzonego przez firmy farmaceutyczne (Fundacja Novo Nordisk i duński producent szczepionek Statens Serum Institut przy wsparciu ministerstwa zdrowia) pt. Measles, Mumps, RubellaVaccination and Autism: A NationwideCohortStudy.

 

Z jakiego powodu to badanie nie może dać wiarygodnej odpowiedzi na pytanie o związek autyzmu z podaniem szczepionek? Bo porównano zdrowie dzieci szczepionych wszystkimi szczepionkami do dzieci... szczepionych wszystkimi szczepionkami oprócz MMR. Większość mediów np. Gazeta Wyborcza, fałszywie informuje, że badanie dotyczy wszystkich szczepionek.

 

Jednak żeby otrzymać odpowiedź konieczne jest porównanie zdrowia dzieci nieszczepionych ani jedną szczepionką, do szczepionych według pełnego kalendarza szczepień (długoterminowo i na dużej grupie). O to apelująautorzyamerykańskiegobadania pt. Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6- to 12- year old U.S. children. O takie badania apeluje 130 organizacji z całego świata w liście otwartym wystosowanym przez European Forum for VaccineVigillance do Światowej Organizacji Zdrowia. Jak dotąd bezskutecznie. A to jedyne badanie, które może jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o bilans korzyści i strat masowych programów szczepień oraz jednoznaczny związek z autyzmem.

 

To była moja odpowiedź dla radia – nie wiem, czy została opublikowana. Natomiast warto znać także inne fakty naukowe, tytuły, opinie i ważne nazwiska (dziękuję za inspirację dla avn.org.au).

 

Dr Andrew Zimmerman uważany jest za wiodącego w świecie neurologa dziecięcego w dziedzinie badań nad autyzmem i był też ekspertem wybranym przez rząd USA do reprezentowania go w Omnibus Proceedings w sprawie szczepień i autyzmu. Dr Zimmerman złożył raport, w którym przedstawił opinię, że szczepionki mogą wywołać regres kończący się autyzmem u określonej grupy dzieci. Wiele przypadków zostało uznanych przez amerykański Sąd ds. Szczepień, który wypłacił odszkodowania rodzinom, w których dzieci rozwinęły autyzm po szczepieniu.

 

Dr William Thompson, starszy pracownik naukowy w amerykańskim Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) i współautor jednego z najważniejszych badań, mających dowieść, że szczepionki nie powodują autyzmu, ujawnił i publicznie się przyznał, że badanie to było oszustwem, a on i inni naukowcy zostali zmuszeni do zniszczenia uzyskanych informacji oraz skłamania na temat rzeczywistych wyników, które wykazały bardzo silny związek między szczepionkami a autyzmem – szczególnie u dzieci pochodzenia afroamerykańskiego. Mówi o tym film.

 

Pod tym linkiem https://pl.scribd.com/doc/220807175/157-Research-Papers-Supporting-the-Vaccine-Autism-Link znajduje się 157 recenzowanych artykułów wskazujących, że szczepionki (nie tylko szczepionka MMR – ale wszystkie szczepionki) mogą być powiązane z rozwojem autyzmu.

 

Kolejna kwestia to najnowsze badania dotyczące wpływu adjuwantów aluminium (będących składnikiem większości szczepionek, oprócz żywych np. MMR), który wyzwala aktywację układu odpornościowego, co u wrażliwych dzieci może powodować autyzm. Np. odkrycia prof. Christophera Exleya, który gościł w polskim Sejmie https://jbhandleyblog.com/home/2018/4/1/international2018

Znając te fakty naukowe, trudno wierzyć w naiwne twierdzenia o braku związku szczepień z autyzmem.

 

 

PS

Inne odpowiedzi na duńskie badanie:

1. JB Handley https://jbhandleyblog.com/home/2019/3/4/new-danish-mmr-study-shows-autism-rate-of-1-in-100-cdc-should-rush-to-denmark

 

2. https://avn.org.au/2019/03/no-link-between-measles-vaccine-and-autism-not-true/?fbclid=IwAR0hCtnFp5m2jQCYtxQ2KZsLxDcENrM5yCkIZo6Rh-qK0_iFzvo-d7xZzws

 

3. Dr James Lyon Weiler https://jameslyonsweiler.com/2019/03/05/an-autopsy-on-hviid-et-al-2019s-mmr-vaccine-science-like-activities/

 

4. Prof. Christopher Exley https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/photos/a.306097859417649/2583157235045022/?type=3&theater

 

5. Dr Brian Hooker https://szczepienia.wybudzeni.com/2019/03/15/naukowe-obalenie-dunskiego-badania-kohortowego-mmr-i-autyzm/

 

Przypominam, że nadal trwa proces przeciwko producentom i polskiemu Ministerstwu Zdrowia o rentę i odszkodowanie za autyzm poszczepienny. Media milczą.

Adam pojawił się bardzo szybko w życiu tej rodziny, bo zaledwie 10 miesięcy po swoim bracie. Rodzice czekali na niego z niecierpliwością, snując plany, jak chłopcy będą się świetnie dogadywać i wspólnie bawić. Gdy skończył rok otrzymał szczepionkę MMR na odrę, świnkę i różyczkę. Dwa tygodnie później zaczął uderzać głową o podłogę. Następnie w wieku 18 miesięcy Adam otrzymał szczepienia DIP, Polio i HIB. Drugiej nocy po tych szczepieniach rodzice usłyszeli przerażający krzyk dziecka. Nie obudził się już taki sam. Ten krzyk rodzice uważają za pożegnanie się Adama z dotychczasowym światem. www.stopnop.com.pl/adam

 

Najnowsze informacje na temat procesu od pełnomocnika rodziny:

„Dziś Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia postanowił przekazać sprawę autyzmu poszczepiennego do Sądu Okręgowego w Warszawie. Decyzja sądu związana jest z rozszerzeniem żądania pozwu. Nowy termin rozprawy zostanie wyznaczony przez Sąd Okręgowy po otrzymaniu akt sprawy. Decyzja ta oznacza, iż sądem rozpoznającym sprawę autyzmu poszczepiennego w pierwszej instancji będzie Sąd Okręgowy (sąd wyższego rzędu). Nadto każda ze stron będzie miała prawo złożyć skargę do Sądu Najwyższego od prawomocnego orzeczenia.

 

W zbliżonych sprawach istotnym wydaje się również dopytywanie lekarzy o inne przypadki związane z podaniem szczepionki z podobnym skutkiem (autyzm) i to pomimo faktu, iż Sąd zapewne domagał się będzie przede wszystkim pytań do świadków i biegłych związanych jedynie z danym przypadkiem... . Dotychczas niezrozumiała była taka niemożność.

 

Dlaczego jest to istotne?

W ogłoszonym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Luksemburg, 21 czerwca 2017 r., wyrok w sprawie C-621/15 N. W. i in. / Sanofi Pasteur MSD i in.

„Trybunał ten stwierdził, za zgodną z dyrektywą(*) regułę dowodową, która uprawnia sąd, w braku pewnych i niepodważalnych dowodów, do stwierdzenia wady szczepionki oraz istnienia związku przyczynowego między tą wadą a zachorowaniem na podstawie zbioru poważnych, precyzyjnych i spójnych przesłanek, w sytuacji gdy ten zbiór przesłanek pozwala mu uznać – z wystarczająco **wysokim stopniem prawdopodobieństwa** – że wniosek taki odpowiada rzeczywistości.”

*Dyrektywa Rady 85/374/WE z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (Dz.U. 1985, L 210, s. 29).

Jak będzie w Sądzie Okręgowym...”

 

Stąd: https://www.facebook.com/Kancelaria-Adwokacka-Arkadiusz-Tetela-2501363486559695/

 

 

Statystyki autyzmu w Polsce. Wzrost o 350% w ciągu 10 lat!

„W zakresie występowania autyzmu uprzejmie przekazuję uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia zestawienie liczby pacjentów w wieku do 18 roku życia, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej z rozpoznaniem zasadniczym F84.0 Autyzm dziecięcy w latach 2008-2017.”

Pismo z Ministerstwa Zdrowia nr MDR.634.166.2018AW/ESZ z 7 września 2018 r.

Justyna Socha

 

 

 

JS

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY