MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 17 stycznia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

polygon 1412485 960 720Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia wobec 26 osób, oskarżonych o dokonanie szeregu przestępstw związanych z wyłudzeniem podatku VAT na tle pozorowanego obrotu złotem. W ten sposób uszczuplono bądź narażono na uszczuplenie należności podatkowe w łącznej kwocie przekraczającej 10 milionów złotych

 

Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie 172 czynów, w tym kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów, wyłudzenia podatku VAT wielkiej wartości, prania brudnych pieniędzy pochodzących z wyłudzeń oraz licznych przestępstw karnoskarbowych związanych z uszczuplaniem należności podatkowych.

 

Ustalenia śledztwa

Śledczy ustalili, iż od stycznia 2014 roku do lutego 2015 roku, przedsiębiorca z branży jubilerskiej w Lublinie, zaewidencjonował w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur. Dotyczyły one nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju o łącznej wartości brutto ponad 54 milionów złotych. Przedmiotowe transakcje były fikcyjne, a wystawione faktury tzw. „puste”.


Równolegle z zakupami firma dokonała sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii. W roku 2014 i styczniu 2015 łączna wartość jej dostaw do odbiorcy belgijskiego wyniosła blisko 12 milionów Euro. Z tytułu tych transakcji podmiot gospodarczy wystawił łącznie 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0%.

 

Proceder ten służył do nierzetelnego rozliczenia podatku VAT, tj. uzyskania jego zwrotu. Wypłata ostatniej transzy została wstrzymana decyzją UKS w Lublinie.

 

Ponadto ustalenia śledztwa wskazują, iż działalność tego przedsiębiorcy wpisywała się w mechanizm tzw. karuzeli podatkowej, w której działało oprócz niego jeszcze kilkanaście firm z terenu całego kraju. Karuzela miała na celu doprowadzenie do uzyskania jak największych zwrotów podatku VAT poprzez pozorowany obrót złotem i srebrem. Działalność osób zatrudnionych w tychże firmach, w zakresie wyłudzania należności podatkowych, spełniła kryteria udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W ten sposób łącznie doprowadzono do uszczuplenia podatku VAT w kwocie ponad 8 milionów złotych oraz narażono ten podatek na uszczuplenie w kwocie ponad 2 milionów złotych.

 

Środki zapobiegawcze

W toku śledztwa wobec 18 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Środek ten stosowany jest nadal wobec 6 osób. Pozostali podejrzani objęci byli środkami o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji i zakazów opuszczania kraju.

Ponadto dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych w łącznej wysokości ponad 5,5 miliona złotych. Zabezpieczeniami objęto udziały w spółkach, pojazdy mechaniczne oraz nieruchomości.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY