MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 marca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sądy

horse 2082051 128030 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank SA, którego działalność została przeniesiona do nowego banku - VeloBanku. Jednak nie cała działalność została przeniesiona

Czytaj więcej...

uodo karyDo Urzędu Ochrony Danych Osobowych 20 września 2020 r. wpłynęło zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych złożone przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie. Do naruszenia doszło na skutek zagubienia trzech nośników danych typu pendrive: jednego służbowego – szyfrowanego oraz dwóch prywatnych – nieszyfrowanych

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty z 2013 r. wobec trzech osób w sprawie długu za lokal komunalny. Zaskarżył go w części zobowiązującej jednego z pozwanego do zapłaty solidarnie z pozostałymi. Wnosi, aby Sąd Najwyższy uchylił nakaz zapłaty w stosunku do tego pozwanego i w tej części zwrócił sprawę sądowi rejonowemu

Czytaj więcej...

clause 684509 960 720Pozbawienie strony zażalenia na rozstrzygniecie incydentalne ogranicza w nieuprawniony sposób jej prawo do zaskarżenia orzeczenia co do istoty sprawy. Uważa tak Rzecznik Praw Obywatelskich, który przyłączył się do postępowania Trybunału Konstytucyjnego ze skargi konstytucyjnej w takiej sprawie

Czytaj więcej...

clause 684509 960 720Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nadmierny formalizm, wynikający z przyjętej przez sąd krajowy szczególnie rygorystycznej wykładni prawa procesowego, wykluczający merytoryczne rozpoznanie sprawy, może stanowić naruszenie prawa dostępu do sądu

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY