MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 6 czerwca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

shark 2102330 340INTERWENCJA

Postanowieniem z 23 maja br. Sąd Rejonowy w Pleszewie umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego Piotra Tomczaka. Sąd uchylił także postanowienie komornika, który nie chciał dobrowolnie umorzyć egzekucji

 

Przypomnienie sprawy

Komornik sądowy Piotr Tomczak prowadził postępowanie egzekucyjne z wniosku jednego z funduszy sekurytyzacyjnych. Fundusz nabył wierzytelność od banku. Wcześniej bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny (BTE).

 

Fundusz nie uzyskał nakazu zapłaty dla siebie, postanowił skorzystać z BTE. Wystąpił do komornika o wszczęcie egzekucji i taka egzekucja została wszczęta. Czytelniczka wniosła o umorzenie egzekucji ze względu na fakt, że bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej.

 

Postanowieniem z 18 kwietnia br. komornik odmówił umorzenia egzekucji powołując się na art. 804 (1) kpc: W razie przejścia egzekwowanego uprawnienia na inną osobę po wszczęciu postępowania egzekucyjnego osoba ta może wstąpić do postępowania na miejsce wierzyciela za jego zgodą, o ile przejście będzie wykazane dokumentem urzędowym lub dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

Argumenty sądu

Pleszewski sąd przypomniał komornikowi, że możliwość wystawienia BTE to było "uprawnienie szczególne i przysługiwało jedynie bankom. Oznacza to, że żaden inny podmiot nie może powoływać się na uprawnienia przysługujące bankowi".

 

Sąd zauważył także, że Sąd Najwyższy w wielu swoich orzeczeniach podkreślał, że ze względu na szczególny charakter bankowego tytułu egzekucyjnego, tylko bankom przysługiwały uprawnienia do występowania o nadanie klauzuli wykonalności dla BTE.

 

Dziwi bardzo, że komornik o tak podstawowej kwestii nie miał pojęcia. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że rzecznik prasowy Izby Komorniczej w Poznaniu miał odpowiedzieć w imieniu komornika na zadane przez redakcję pytania. Tego jednak nie uczynił.

 

Komornikowi i rzecznikowi zadaliśmy dwa pytania:

- Czy dopuszczalnym jest prowadzenie egzekucji w oparciu o BTE, jeśli wierzycielem nie jest bank? Prawo bankowe przecież takiej możliwości nie dawało (art. 97. 1.).

- Co dalej ze sprawą czytelniczki?

Są dwie możliwości: rzecznik prasowy sam nie wiedział albo nie chciał krytykować kolegi po fachu.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY