MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 17 lipca 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Miszmasz artykuły

site 2906337 340Płatności związane z budową autostrad i najważniejszych dróg będą realizowane poprzez specjalne rachunki powiernicze. Powstanie też Komisja Inwestycji Drogowych, która ma zapobiec bezzasadnemu kwestionowaniu przez koncerny jakości robót zrealizowanych przez podwykonawców i wykorzystywaniu go jako pretekstu do odmowy zapłaty

Czytaj więcej...

financial crisis 544944 340Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy ubezpieczyciele przestrzegają przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2016 r., umożliwiają m.in. rezygnację z niektórych produktów inwestycyjnych w ciągu 60 dni od otrzymania po raz pierwszy tzw. „informacji rocznicowej”

Czytaj więcej...

checklist 2077023 340Prokurator Okręgowy w Legnicy skierował 28 czerwca ubiegłego roku do Sądu Rejonowego w Lubinie akt oskarżenia przeciwko wójtowi Gminy Rudna Władysławowi B. i zastępcy wójta tej Gminy Andrzejowi B. Zostali oni oskarżeni o przestępstwa popełnione w związku z wyborami samorządowymi w 2014 roku

Czytaj więcej...

crowd 1699137 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną

Czytaj więcej...

right 297788 340Rzecznik Praw Obywatleskich zwrócił się do minister finansów o rozważenie zasadności wprowadzenia do art. 34 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji instytucji milczenia organu współdziałającego.  Dzięki niej, w przypadku niezajęcia przez wierzyciela stanowiska w określonym przez prawo terminie, z mocy prawa powstanie stan fikcji prawnej

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY