MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 listopada 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

right 4926156 1280Dwa prezydenckie projekty ustaw ws. sędziów pokoju zostały podpisane przez Andrzeja Dudę i skierowane do Sejmu

 

Regulacje mają na celu odciążenie wymiaru sprawiedliwości od spraw mniejszej wagi, przyspieszenie procedur sądowych oraz przybliżenie wymiaru sprawiedliwości do społeczności lokalnych. Projektowane rozwiązania zakładają wprowadzenie sądów pokoju jako najniższego szczebla w ramach sądownictwa powszechnego (szczebel niżej niż sądy rejonowe).

 

– Przez sędziów pokoju będą rozstrzygane sprawy najprostsze, które dzisiaj bardzo często stanowią utrapienie sądów rejonowych – podkreślał dziś Andrzej Duda podczas prezentacji projektów, które zostały wypracowane przez powołany przez Prezydenta w marcu tego roku zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego.

Prezydent przypomniał, że rozmowę na temat sędziów pokoju rozpoczął z posłem Pawłem Kukizem już dawno. – To początkowo był po prostu pomysł tego, aby udział czynnika bliższego polskiemu społeczeństwu w najprostszych sprawach spowodował zbliżenie wymiaru sprawiedliwości do obywatela – dodał Duda.

 

Zaznaczał, że wprowadzenie instytucji sędziów pokoju daje także nadzieję na zwiększenie szacunku do wymiaru sprawiedliwości w polskim społeczeństwie oraz przekonania o jego dobrym funkcjonowaniu i sprawiedliwości.

 

W sądach pokoju mają orzekać sędziowie wybierani przez lokalną społeczność w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, posiadający wykształcenie prawnicze i co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności wymagających wiedzy prawniczej bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa.

 

Sędzia pokoju będzie musiał mieć ukończone 29 lat najpóźniej w dniu wyborów i nie więcej niż 70 lat w dniu objęcia stanowiska sędziego pokoju. Sędziowie pokoju będą pełnili swoją funkcję przez okres sześcioletniej kadencji. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego pokoju powoływał będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Zgodnie z założeniami projektu, sędziowie pokoju mogliby orzekać w drobnych sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia m.in. o przestępstwa do 10 tys. zł, w sprawach przeciwko mieniu, ale pod warunkiem, że sprawa nie wymaga powołania biegłych i jest prosta dowodowo.

 

 

 

LS

Kancelaria Prezydenta RP

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY