MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 listopada 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja

cba ogolnieFunkcjonariusze z Delegatury CBA w Warszawie prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu śledztwo dotyczące posługiwania się podrobionymi dokumentami i w oparciu o nie wszczynania procedury egzekucyjnej w celu odzyskania nieistniejących w rzeczywistości zobowiązań

Czytaj więcej...

clause 2546124 340Przepisy są niejasne, jedni syndycy informują pocztę o rozpoczęciu i zakończeniu postępowania, inne tylko o rozpoczęciu. Wtedy zainteresowany obywatel może nie dostać swojej poczty. O problemie RPO dowiedział się w wyniku skargi obywatela, który nie dostawał swojej korespondencji po ukończeniu postępowania upadłościowego – trafiała ona nadal do syndyka

Czytaj więcej...

ilustracja artykułu antyegzekucjaKrajowy Rejestr Zadłużonych będzie scentralizowaną informacją o wszystkich zaległościach i dłużnikach, a także przebytych restrukturyzacjach oraz upadłościach. Zacznie działać najprawdopodobniej od grudnia 2021

Czytaj więcej...

clause 67401 340Nabycie nieruchomości upadłego sprzedanej przez syndyka nie zostało wymienione jako wyjątek od ogólnego zakazu eksmisji, dlatego też tytuł wykonawczy nakazujący opróżnienie mieszkania upadłego, w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie może zostać wykonany

Czytaj więcej...

question 940528 960 720Pan X miał długi i w 2011 r. doszło do licytacji jego majątku. Licytację budynku w centrum miejscowości C. wygrali państwo T. – wierzyciele pana X. Ale inna wierzycielka, pani S., miała prawa do tego budynku na podstawie umowy leasingowej z panem X

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY