MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 15 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Miszmasz artykuły

right 597133 1280 copyWyrokiem z dnia 14 lipca Sąd uwzględnił wszystkie zarzuty skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Gminy Istebna z 2 września 2019 r. o powstrzymaniu „ideologii LGBT” i stwierdził jej nieważność. Uznał, że uchwała jest aktem z zakresu administracji publicznej i podlega w związku z tym kontroli sądu administracyjnego

Czytaj więcej...

fear 299679 960 720Obywatel powinien móc dochodzić od państwa w trybie karnym odszkodowania czy zadośćuczynienia także za niesłuszne przedstawienie zarzutów i oskarżenie. Dziś jest to możliwe tylko za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie czy skazanie

Czytaj więcej...

polygon 1412485 960 720Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia wobec 26 osób, oskarżonych o dokonanie szeregu przestępstw związanych z wyłudzeniem podatku VAT na tle pozorowanego obrotu złotem. W ten sposób uszczuplono bądź narażono na uszczuplenie należności podatkowe w łącznej kwocie przekraczającej 10 milionów złotych

Czytaj więcej...

ideaPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał 4 decyzje wobec Idea Bank. Trzy z nich dotyczą naruszania praw konsumentów przy oferowaniu skomplikowanych produktów finansowych: certyfikatów inwestycyjnych, lokat strukturyzowanych oraz ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (ufk). W czwartej decyzji Prezes UOKiK stwierdził stosowanie przez spółkę postanowień niedozwolonych w umowach bankowych w zakresie klauzul modyfikacyjnych

Czytaj więcej...

surprise 5321849 960 720W ostatnim czasie znacznie wrosła liczba wniosków kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich ze skargami na kilkumiesięczne oczekiwanie na wypłatę przez ZUS świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w tym zwłaszcza zasiłków chorobowych i zasiłków macierzyńskich

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY